Strona główna » Node » System wsparcia osób z zaburzeniami funkcji poznawczych w środowisku domowym i poza domem

System wsparcia osób z zaburzeniami funkcji poznawczych w środowisku domowym i poza domem

Kierownik: 
dr n. med Katarzyna Broczek
Numer umowy o dofinansowanie: 
AAL/Call2016/2/2017