Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr n. społ. Antonina Doroszewska 2018
Samo-naprowadzające na receptory integrynowe „termicznie-reaktywne” wielofunkcyjne nanocząstki magnetyczne enkapsułowane w kilku warstwach grafenu w molekularnym obrazowaniu MR przeciwnowotworowej terapii opartej na personalizowanej nanomedycynie „czasu.. prof. dr hab. n med. Ireneusz P. Grudziński 2015
Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś 2017
Aktualne problemy ginekologii i położnictwa na arenie międzynarodowej oczami studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. n. med. Iwona Szymusik 2018
Edukacja studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki FASD prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman 2018
Europejskie Konsorcjum Niedokrwistości Blackfana-Diamonda/ The European Diamond-Blackfan Anemia Consortium dr n. med. Katarzyna Albrecht 2017
Zwiększanie potencjału do innowacyjnego sposobu realizacji projektów poprzez prezentacje wyników pracy na temat związku pomiędzy przepuszczalnością bariery jelitowej a aktywnością łuszczycy zwykłej na poziomie prestiżowych, międzynarodowych konferencji dr n. med. Mariusz Sikora 2018
System wsparcia osób z zaburzeniami funkcji poznawczych w środowisku domowym i poza domem dr n. med Katarzyna Broczek 2017
Wpływ kinaz MLK na potencjał inwazyjny komórek raka piersi w warunkach stresu oksydacyjnego – prezentacja wyników badań in vitro w modelu 3D prof. dr hab. Dominika Nowis 2018
Premia na Horyzoncie prof. dr hab. Jakub Gołąb 2017
WIB01 „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii” prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb/ prof. dr n. med. Dominika Nowis 2022
Celowana terapia naczyn chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowana frakcją wyrzutowa serca dr hab. Anna Ratajska 2017
FS 208 Termomodernizacja budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego mgr inż. Wojciech Bogusz 2019
Paraplegia Prevention in Aortic Aneurysm Repair by Thoracoabdominal Staging with Minimally-Invasive Segmental Artery Coil-Embolization dr hab. Tomasz Jakimowicz 2017
Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej prof. dr hab. Dorota Maciejewska 2018
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C na lata 2018-2019 prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski 2018
Combatting Bacterial Resistance in Europe – Clostridium difficile Infections (COMBACTE-CDI) dr hab. Hanna Pituch 2018
Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM mgr Anna Serzysko-Dąbrowska 2016
Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, dr n. med. Paweł Zawadzki 2016
In search of a keyiodide metabolism regulator- a comprehensive study of a single microRNA Wojciech Gierlikowski 2018