Strona główna » Node » Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych

Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych

Kierownik: 
prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, dr n. med. Paweł Zawadzki
Numer umowy o dofinansowanie: 
STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016