Modernizacja energetyczna budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Symbol
FS 160
Rok początku realizacji
2017
Tytuł projektu
Modernizacja energetyczna budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wartość projektu

33 525 754,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich

19 737 402,93 zł
Kod
FS 160
Kierownik
mgr inż. Franciszek Wierzański
Cel projektu

Celem Projektu jest poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi

Wskaźniki produktu:

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - 1 szt.

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - 15 162 m2

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła  - 1 szt.

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych  - 0,1 MW

Wskaźniki rezultatu bezpośrednio:

Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  1 597,99 Mg CO2/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej 11 805,2 GJ/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 362,916 MWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 10 499 GJ/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 4 879 800 kWh/rok 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „Modernizacja energetyczna budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

lub

2.       elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

logotypy_ue_miir