Termomodernizacja budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Symbol
FS 208
Rok początku realizacji
2019
Tytuł projektu
Termomodernizacja budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Wartość projektu

38 101 200,19 zł

Wkład Funduszy Europejskich

25 555 645,08 zł
Kod
FS 208
Kierownik
mgr inż. Wojciech Bogusz
Cel projektu

Celem Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, jakim jest Rektorat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „Modernizacja energetyczna budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

lub

2.       elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

logotypy_ue_miir

 

 

Oczekiwane rezultaty
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) - 265,47 tony równoważnika CO2

Zmniejszenie zużycia energii końcowej - 2 356,24 GJ/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 76,58 MWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 2 080,56GJ/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 749 874,54 kWh/rok

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - 2 699,55 GJ/rok