Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Symbol
NZD
Rok początku realizacji
2016
Tytuł projektu
Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Kierownik
dr hab. Joanna Gotlib
Numer umowy o dofinansowanie
RPMA.02.01.01-14-6726/16-00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
2689630
Cel projektu

Całkowita wartość projektu 2 376 797,17 zł, w tym 80% dofinansowania UE w wysokości 1 551 900,68 zł.
Koszty kwalifikowane 1 939 875,86 zł

Podniesienie dostępności, jakości, efektywności kształcenia na największej uczelni medycznej w regionie poprzez wdrożenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym kompleksowego systemu sprawdzania wiedzy studentów w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno- komunikacyjne (TIK). System umożliwi wdrożenie zaliczeń i egzaminów wspomaganych komputerowo, wpłynie na upraktycznienie procesu sprawdzania wiedzy studentów. Wykorzystanie TIK usprawni proces dydaktyczny, poprzez skuteczniejsze niż dotychczas zarządzanie informacją zwrotną zarówno przez nauczycieli, jak i studentów, na temat skuteczności i efektywności procesu dydaktycznego.

 

Oczekiwane rezultaty
Planowane efekty: wdrożenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym kompleksowego systemu sprawdzania wiedzy studentów poprzez platformę egzaminów elektronicznych w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych, w celu podniesienia dostępności, jakości, efektywności kształcenia uczelni medycznej w regionie.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

logotypy