Zastosowanie metrologii do opracowania szybkich i wiarygodnych metod pomiarów parametrów klinicznych pomocnych we wczesnym rozpoznaniu i leczeniu posocznicy

Symbol
H04
Rok początku realizacji
2019
Akronim
SEPTIMET
Tytuł projektu
Zastosowanie metrologii do opracowania szybkich i wiarygodnych metod pomiarów parametrów klinicznych pomocnych we wczesnym rozpoznaniu i leczeniu posocznicy
Kod
1WW
Kierownik
Prof. dr hab. Urszula Demkow
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
472092,19 zł
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
8953156,35 zł
Cel projektu

Podstawowym celem realizacji projektu SEPTIMET jest poprawa szybkości, dokładności i powtarzalności testów diagnostycznych w celu identyfikacji i leczenia posocznicy. Sepsa jest zagrażającą życiu infekcją, w której czas na diagnozę ma kluczowe znaczenie dla wyniku leczenia pacjenta. W ramach projektu zostaną opracowane i scharakteryzowane systemy referencyjne mające na celu poprawę zastosowania istniejących testów oraz zbadanie wsparcia metrologicznego w zakresie nowych i innowacyjnych metod terapeutycznych, które oferują rozwiązania diagnostyczne nowej generacji. Ponadto wyniki projektu będą użyteczne dla producentów urządzeń do diagnostyki in vitro (IVD), których celem jest opracowanie szybkich testów wspierających leczenie sepsy, w celu dostosowania się do zmian w przepisach diagnostycznych UE.