Strona główna

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym seminarium internetowym, któe odbędzie się w dniu 05.06.2024, poświęconym polityce klastrów projektowych oraz sposobom współpracy w celu lepszego wykorzystania wyników projektu w obszarze zrozumienia nowotworów.
11.04.2024
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w dwunastym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu.
11.04.2024
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - DAAD (Niemcy) zapraszają do składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
10.04.2024
Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki (SNSF) ogłosiła konkurs MAPS (Multilateral Academic Projects) na wielostronne projekty badawcze realizowane przez naukowców ze Szwajcarii we współpracy z zespołami z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Węgier i Rumunii.
10.04.2024