Fundusz Rozwoju Nauki

FUNDUSZ ROZWOJU NAUKI WUM

Cele funduszu: wsparcie rozwoju naukowego pracowników, doktorantów i studentów WUM, a także przygotowanie naszego Uniwersytetu do zbliżającej się ewaluacji jednostek naukowych za okres 2022-2025. Planowane zadania: wsparcie wysokiej klasy publikacji, granty dla doktorantów i studentów, wsparcie naukowców w przygotowaniu wniosków o uzyskanie finansowania zewnętrznego, program mentoringowy dla wybitnych młodych naukowców, zwiększenie budżetu programu stypendialnego Rektora WUM dla wybitnych młodych naukowców, rozwój wydawnictw WUM, dofinansowanie udziału w konferencjach/ kongresach, szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz kadry administracyjnej

Pismo uruchamiające działanie funduszu (tutaj)

ZADANIA

Poszczególne, wyżej wymienione zadania, będą uruchamiane sukcesywnie zgodnie z poniższym harmonogramem.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy frn@wum.edu.pl

Lp Zadanie Obsługa administracyjna Beneficjenci Podstawowe kryteria Opis zadania, link do www Termin uruchomienia
1 Wsparcie wysokiej klasy publikacji

Dział Nauki

frn@wum.edu.pl

Pracownicy
Studenci
Doktoranci

Pracownicy Q1
Studenci Q2, Q1
Doktoranci Q1

"Atena" narzędzie do identyfikacji kwartyli

https://pnitt.wum.edu.pl/nauka-i-ewaluacja/fundusz-publikacyjny

frn@wum.edu.pl

11.06.2026
2 Granty dla doktorantów i studentów

Dział Nauki

frn@wum.edu.pl

W trakcie przygotowań
3 Wsparcie naukowców w przygotowaniu wniosków o uzyskanie finansowania zewnętrznego

Dział Projektów Naukowych

Karolina Mich   karolina.mich@wum.edu.pl

Karolina Łagoda  karolina.lagoda@wum.edu.pl

Program skierowany jest do młodych naukowców z niewielkim doświadczeniem w aplikowaniu o środki zewnętrzne Zgodnie z załączonym plikiem 

/sites/pnitt.wum.edu.pl/files/pliki/FRN/program-wsparcia-naukowcow-w-przygotowaniu-wnioskow-o-uzyskanie-finansowania-zewnetrznego-.pdf

/sites/pnitt.wum.edu.pl/files/pliki/FRN/oswiadczenie-mentora.docx

01.06.2024
4 Program mentoringowy dla wybitnych młodych naukowców

Dział Projektów Naukowych

Karolina Mich   karolina.mich@wum.edu.pl

Karolina Łagoda  karolina.lagoda@wum.edu.pl

Doktoranci oraz nauczyciele akademiccy od 2 do 7 lat po doktoracie, którzy nie ukończyli 35 roku życia w dniu kwalifikacji do programu Kryteria doboru:
1. liderzy reprezentowanych przez siebie dyscyplin i subdyscyplin (w oparciu o ranking "Lista 100 liderów naukowych WUM"
2. liczba publikacji
3. liczba publikacji jako pierwszy autor
/sites/pnitt.wum.edu.pl/files/pliki/FRN/program-mentoringowy.pdf 01.06.2024
5 Zwiększenie budżetu programu stypendialnego Rektora WUM dla wybitnych młodych naukowców. 

Dział Nauki

frn@wum.edu.pl

Pracownicy bez stopnia dr hab. lub tytułu profesora, którzy nie ukończyli 35 roku życia

Pracownik musi być zatrudniony w WUM w wymiarze minimum ½ etatu oraz być  zaliczany do liczby N w WUM

https://pnitt.wum.edu.pl/nauka-i-ewaluacja/stypendia-wum-dla-mlodych-naukowcow

01.11.2024
6 Rozwój wydawnictw WUM

Dział Projektów Naukowych

Karolina Mich   karolina.mich@wum.edu.pl

Karolina Łagoda  karolina.lagoda@wum.edu.pl

W trakcie przygotowań
7 Dofinansowanie udziału w konferencjach/ kongresach

Dział Projektów Naukowych

Karolina Mich   karolina.mich@wum.edu.pl

Karolina Łagoda  karolina.lagoda@wum.edu.pl

Program skierowany jest do pracowników w pierwszym okresie rozwoju zawodowego (przed habilitacją), doktorantów i studentów

Zgodnie z załączonym plikiem

/sites/pnitt.wum.edu.pl/files/pliki/FRN/program-dofinansowania-udzialu-w-konferencjach-i-kongresach.pdf

/sites/pnitt.wum.edu.pl/files/pliki/FRN/wniosek-o-udzial-w-konferencji_kongresie_0.docx

/sites/pnitt.wum.edu.pl/files/pliki/FRN/frn_procedura-podroze-sluzbowe_0.pdf

01.06.2024
8 Szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz kadry administracyjnej Biuro ds. Personalnych

/sites/pnitt.wum.edu.pl/files/pliki/FRN/zarzadzenie-rektora-nr-211-z-dnia-2-listopada-2023-r.-regulamin-podnoszenia-kwalifikacji-zawodowych-pracownikow-wum.pdf

Zgłoszenia należy przekazywać do Dziekana Wydziału do 31.08.2024 r.

W trakcie przygotowań