Wykaz ogłoszonych konkursów: Newsletter

Harmonogram konkursów

JPI HDHL 2023 - FOODRETEC

Termin składania wniosków
za 3 tygodnie 4 dni
Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPI HDHL (EU Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest lepsze zrozumienie wpływu żywności na zdrowie, a następnie przełożenie uzyskanej wiedzy na programy, produkty, narzędzia i usługi umożliwiające konsumentom z całego świata prowadzenie zdrowego trybu życia.

Nabór wniosków do 23. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Termin składania wniosków
za 3 tygodnie 6 dni

Stypendium programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznawane jest polskim badaczkom reprezentującym szeroko rozumiane nauki o życiu.

 

W zależności od tego, na jakim etapie kariery jest Kandydatka, może ubiegać się o stypendium w jednej z trzech kategorii: magistranckiej, doktoranckiej i habilitacyjnej. Stypendium można wykorzystać na dowolny, wybrany cel. Decyzja należy do Kandydatki

  • stypendium habilitacyjne w wysokości 40 000 zł
  • stypendium doktoranckie w wysokości 35 000 zł
  • stypendium magistranckie w wysokości 25 000 zł

Fundacja NUTRICIA - nabór na grant naukowy dla doświadczonych badaczy na badania naukowe w zakresie żywienia człowieka

Termin składania wniosków
za 1 miesiąc

Konkurs kierowany jest głównie do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz dietetyków (specjalistów z zakresu żywienia człowieka)

W tegorocznej edycji jako obszary priorytetowe zostały wskazane:

NCBR - KONKURS LIDER XIV

Termin składania wniosków
za 1 miesiąc 1 tydzień

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

Lider XIV

Termin składania wniosków
za 1 miesiąc 1 tydzień
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

OPUS 25

Termin składania wniosków
za 2 miesiące 2 tygodnie
Konkurs OPUS 25 na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych, w tym takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji lub bez ich udziału.

MINIATURA 7

Termin składania wniosków
za 4 miesiące
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.