Projekty dydaktyczne

Dział Projektów Dydaktycznych pełni rolę koordynatora administracyjnego projektów finansowanych ze środków międzynarodowych, krajowych oraz funduszy europejskich. Wspiera i monitoruje proces realizacji i zamknięcia projektów dotyczących podniesienia jakości i innowacyjności kształcenia zorientowanego na studenta WUM.