Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
FS 160 Modernizacja energetyczna budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mgr inż. Franciszek Wierzański 2017
WLS11 Zaawansowany system angiografii cyfrowej z wyposażeniem Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Piotr Pruszczyk 2023
1M7 Stworzenie Centrum Symulacji Robotycznych, wyposażonego w konsolę robotyczną z symulatorem Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Piotr Radziszewski 2023
NZI Wielokulturowość w praktyce medycznej Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Zofia Sienkiewicz 2023
WF6 Badania nad otrzymywaniem nowych, hydrożelowych nanosystemów do zastosowań w terapii celowanej nowotworów jelita grubego Narodowe Centrum Nauki dr inż. Urszula Piotrowska 2023
1WR Całościowa morfologiczna, czynnościowa, biomechaniczna oraz biologiczna ocena interakcji pomiędzy blaszką miażdżycową a płytkami krwi przepływającej przez zwężoną tętnicę wieńcową in vivo: badanie prospektywne Narodowe Centrum Nauki dr hab. Mariusz Tomaniak 2023
1WK Wpływ diety na rozwój chorób autoimmunologicznych - nowe inhibitory interleukiny 15 w grupie pokarmowych polifenoli oraz ich metabolitów jelitowych Narodowe Centrum Nauki dr inż. Barbara Żyżyńska-Granica 2023
WF8 Zorganizowanie międzynarodowej konferencji Interdiscyplinary Conference on Drug Sciences Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Przemysław Dorożyński 2023
WF8 Eksploracja niezbadanej przestrzeni chemicznej związków lekopodobnych: nowe klasy pochodnych sulfoksymin i ich aktywność biologiczna Narodowe Centrum Nauki dr hab. Maciej Dawidowski 2023
1W22 Jednoośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność stosowania cytyzyny w schemacie przedłużonego dawkowania z nikotynową terapią zastępczą u pacjentów z Zespołem Uzależnienia od Nikotyny i Przewlekłą Chorobą Nerek Agencja Badań Medycznych dr hab. Joanna Pazik 2023
1W62 Ogólnoustrojowe zapalenie związane z nadmiarem tkanki tłuszczowej jako czynnik rozwoju zespołu metabolicznego u kobiet z otyłością Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Monika Grymowicz 2023
1MN Celowana terapia przeciwnowotworowa oparta o blokowanie specyficznych microRNA za pomocą oligonukleotydów Vivo-Morpholinos podawanych z użyciem płata chirurgicznego w szczurzym modelu raka piersi Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Wiktor Paskal 2023
1WF Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani Ministerstwo Edukacji i Nauki dr hab. Anna Rzepakowska 2023
NZI Aktywność oligosacharydów izolowanych z mleka wielbłądziego, oślego oraz koziego w eradykacji biofilmów tworzonych przez wybrane ziarenkowce Gram-dodatnie o wysokim potencjale chorobotwórczym Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Sylwia Jarzynka 2023
WF4 Analiza techno-ekonomiczna wybranych systemów ekspresji białek rekombinowanych Ministerstwo Edukacji i Nauki mgr Mateusz Kawka 2023
WF4 Opracowanie metody izolacji postbiotycznych metabolitów związków wystepujących w ekstraktach z szyszek chmielu (Lupuli flos) z użyciem mikrobioty jelitowej człowieka Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Sebastian Granica 2023
1WK Opracowanie metod obrazowania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z użyciem technik mikroskopowych Ministerstwo Edukacji i Nauki dr hab. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz 2023
1M15 Rozwój platformy badawczej do oceny zjawiska entozy jako nowego elementu rokowniczego w nowotworach Ministerstwo Edukacji i Nauki dr hab. Izabela Młynarczuk-Biały 2023
AKS Profil hormonalny pacjentów z zespołem Ehlersa-Danlosa Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Bernadetta Kałuża 2023
1W12 Porównanie skuteczności trzech różnych metod uzyskiwania przerostu miąższu wątroby u chorych kwalifikowanych do częściowej resekcji narządu Agencja Badań Medycznych dr hab. Karolina Grąt 2023