Szkolenia i rozwój

Forma wsparcia Nazwa wsparcia Projekt Grupa docelowa Termin Osoba do kontaktu
Kurs Kurs z języka angielskiego NAWA07 Pracownicy administracyjni WUM (21osób) Wrzesień 2021-marzec 2022


Eliza Smolarczyk

Dział Projektów Dydaktycznych