Szkolenia i rozwój

Forma wsparcia Nazwa wsparcia Projekt Grupa docelowa Termin Osoba do kontaktu
Wsparcie obywateli Ukrainy
  • Wsparcie psychologiczne

 

  • Pomoc prawna

NAWA19

"Solidarni z Ukrainą"

Uczestnicy kursów języka polskiego jako obcego w ramach projektu "Solidarni z Ukrainą" do 30.09.2022


Diana Rychlica 

Dział Projektów Dydaktycznych

diana.rychlica@wum.edu.pl

 

 

Uczestników projektu „Solidarni z Ukrainą” zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego

wsparcia psychologicznego lub opieki prawnej

 

Uczestnicy programu mogą skorzystać ze wsparcia Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (poradnictwo psychologiczne, coaching, psychoedukacja, trening radzenia sobie ze stresem) oraz opieki prawnej (np. pomoc przy przygotowaniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy, pobyt czasowy, pobyt stały, reprezentowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy lub innej ochrony międzynarodowej w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym).