Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
AWN_02_ABM_1_2021

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza otwarty nabór na członka konsorcjum w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Ocena skuteczności przeciwnowotworowej szczepionki, opartej o wirus krowianki MVA zawierający antygeny ludzkiego wirusa cytomegalii CMV, w badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z glejakiem złośliwym” w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich nr ABM/2021/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Klinicznych.Termin składania ofert:
AWN_01_ABM_1_2021

Termin składania ofert:
Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi na potrzeby realizacji projektu „Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 w niskich dawkach w leczeniu dorosłych chorych na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną i chłoniaka Burkitta. Badanie kliniczne fazy I/II (MERMAID1).”

- opracowanie oraz złożenie dokumentacji w celu uzyskania pozytywnej opinii do Komisji Bioetycznej, współpraca z Kierownikiem Projektu i zespołem merytorycznym w tej kwestii.

- opracowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na rozpoczęcie badań klinicznych (zgodnie z listą dokumentów składanych wraz z wnioskiem o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 października 2018 r.). Współpraca z Kierownikiem Projektu i zespołem merytorycznym w tej kwestii.

- uzupełnienie wyżej wymienionej dokumentacji w czasie trwania umowy w przypadku zapytań ze strony instytucji i przekazanie obowiązków wybranej w procedurze firmie CRO monitorującej badanie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.03.2021 godz. 23.59.

 

 Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
zapytanie ofertowe - zaproszenie 338.39 KB 338.39 KB
załącznik nr 1763.82 KB 763.82 KB
załącznik nr 2759.39 KB 759.39 KB
załącznik nr 3 123.23 KB 123.23 KB
załącznik nr 4254.54 KB 254.54 KB
Wybór oferty: zawiadomienie_abm_12.pdf257.74 KB
APP_359_NCBR128_2021

Termin składania ofert:
Usługa polegająca na wykonaniu aktywności związanej z organizacją konferencji online na potrzeby projektu „Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodz. pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych sal

Termin składania ofert:
APP_357_NCBR119_2020

Termin składania ofert:
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze525.79 KB
APP_347_NAWA07_2020

Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf258.34 KB
NAWA08 oferta szkoleniowa - rekrutacja

Termin składania ofert:
APP_347_NAWA07_2020

Termin składania ofert:
znak sprawy: APP_346_ABM09_2020

Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie_abm_09.pdf207.67 KB