Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
APP_372_ABM11_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe432.41 KB 432.41 KB
Formularz ofertowy773.54 KB 773.54 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty349.55 KB 349.55 KB
APP_382_EUR07_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert1.14 MB 1.14 MB
Formularz ofertowy152 KB 152 KB
Oświadczenie56.9 KB 56.9 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty921.05 KB 921.05 KB
APP_378_EUR07_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert421.45 KB 421.45 KB
Formularz ofertowy152 KB 152 KB
uniewaznienie-app_378.pdf605.49 KB 605.49 KB
PP_377_EUR07_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert420.69 KB 420.69 KB
Formularz ofertowy156.5 KB 156.5 KB
uniewaznienie-app_377.pdf604.64 KB 604.64 KB
APP_373_NCBR119_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
z1_formularz_ofertowy_2021_2.rtf573.42 KB 573.42 KB
Zapytanie ofertowe421.81 KB 421.81 KB
Wykaz usług551.89 KB 551.89 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze 356.14 KB
APP_374_EUR07_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert4.88 MB 4.88 MB
Załącznik nr 1152 KB 152 KB
uniewaznienie.pdf622.57 KB 622.57 KB
Zapytanie ofertowe APP_375_EUR07_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert1.2 MB 1.2 MB
Formularz nr 1156.5 KB 156.5 KB
uniewaznienie-postepowania.pdf623.02 KB 623.02 KB
APP_361_5FNUT13_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe814.5 KB 814.5 KB
Szablon umowy594.95 KB 594.95 KB
Formularz ofertowy104.92 KB 104.92 KB
Oświadczenie490.97 KB 490.97 KB
Wybór oferty: zawiadomienie_app_361_5fnut13_2021.pdf658.35 KB
APP_373_NCBR119_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Aktualny formularz ofertowy 30.08.2021573.11 KB 573.11 KB
Aktualne zaproszenie do składania ofert429.44 KB 429.44 KB
Pytania i odpowiedzi 30.08.2021258.7 KB 258.7 KB
Pytania i odpowiedzi632.42 KB 632.42 KB
Wykaz usłu zmieniony 28.08.2021551.89 KB 551.89 KB
Aktualne zaproszenie do składania ofert420.18 KB 420.18 KB
Wykaz usług552.88 KB 552.88 KB
Formularz ofertowy573.2 KB 573.2 KB
zaproszenie_do_skladania_ofert_app_373_ncbr119_2021_0.pdf419.35 KB 419.35 KB
Wybór oferty: Unieważnienie APP_373_NCBR119_2021309.69 KB
APU_034_FS212_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe 124.5 KB 124.5 KB
Formularz ofertowy 289 KB 289 KB
Recenzja741.5 KB 741.5 KB
Protokół37.43 KB 37.43 KB
Wybór oferty: zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_2.pdf259.37 KB