Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1W23 Europejski Program na rzecz Chorób Rzadkich (EJP RD) Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Piotr Fiedor 2019
1W51 Translational Research on Endometriosis / Badania translacyjne nad endometriozą Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Piotr Laudański 2021
1W51 Badania translacyjne nad endometriozą Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Piotr Laudański 2021
2W10 Nowe spojrzenie na rolę krążącego we krwi obwodowej i ulegającego ekpresji w krwiotwórczych komórkach macierzystych dopełniacza w regulacji hematopoezy Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Mariusz Ratajczak 2023
2W10 Wpływ "yin i yang" receptorów purynergicznych typu P2X i P1 na przedział krwiotwórczych komórek macierzystych Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Magdalena Józefa Kucia 2023
1WP Rola mikrobioty jelitowej w patogenezie dyskrazji plazmocytowych Narodowe Centrum Nauki lek. Marcin Jasiński 2023
1M9 Farmakogenomika inhibitorów SGLT2 - badanie roli empaglifloziny w epigenetycznej modyfikacji osi niekodujące RNA - sirtuiny - kotransporter sodowoglukozowy- 2 po zawale mięśnia sercowego Narodowe Centrum Nauki lek. Anna Nowak 2023
1WR Rozbudowa Uniwersyteckiego Centrum Badań i Rozwoju Leczenia Interwencyjnego Chorób Serca Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Marcin Grabowski 2022
1WI Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA - wieloośrodkowe, interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą Agencja Badań Medycznych dr hab. Małgorzata Mizerska-Wasiak 2022
1M15 Ocena pochodnych podofilotoksyny jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych Ministerstwo Edukacji i Nauki dr hab. Izabela Młynarczuk-Biały 2022
NZP Ocena poziomu stanu zapalanego przed i po przeszczepieniu mikrobioty u pacjentów z chorobą Parkinsona Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Monika Figura 2023
WLS14 Wpływ preparatów keratynowych na proces gojenia się ran skóry u zwierząt z farmakologicznie indukowaną cukrzycą Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Marek Konop 2022
1WR Per aspera ad astra: rywalizacja w międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych (Lejda, Dublin, Sofia) zwieńczona publikacją artykułów naukowych w poczytnych recenzowanych czasopismach naukowych Ministerstwo Edukacji i Nauki dr hab. Aleksandra Gąsecka-van der Pol 2022
1M9 Niekodujące RNA jako regulatory modyfikacji epigenetycznej: nowy wymiar zdrowia sercowo- i mózgowo-naczyniowego Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Marek Postuła 2022
1MA Multidyscyplinarne podejście do patogenezy cukrzycy i jej powikłań Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska 2022
1M9 Zastosowanie metabolomiki, proteomiki i narzędzi bioinformatycznych do określenia zmian patofizjologicznych wywołanych treningiem wytrzymałościowym biegaczy ultramaratońskich Narodowe Centrum Nauki dr Zofia Wicik 2022
1WB1 Ocena profili metabolicznych surowicy chorych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i otyłością olbrzymią w przebiegu leczenia bariatrycznego Narodowe Centrum Nauki dr Piotr Kalinowski 2022
1M4 Identyfikacja wirulomu rdzeniowego oraz towarzyszącego Staphylococcus aureus w atopowym zapaleniu skóry na podstawie analiz genomowych – badanie pilotażowe Narodowe Centrum Nauki dr Leszek Blicharz 2022
1M14 Badania molekularne występowania patogenów wirusowych i bakteryjnych niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt u komarów w Polsce Narodowe Centrum Nauki dr Aleksandra Sędzikowska 2022
1WW Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dr Małgorzata Wachowska 2017