Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WI Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA - wieloośrodkowe, interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą Agencja Badań Medycznych dr hab. Małgorzata Mizerska-Wasiak 2022
1M15 Ocena pochodnych podofilotoksyny jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych Ministerstwo Edukacji i Nauki dr hab. Izabela Młynarczuk-Biały 2022
NZP Ocena poziomu stanu zapalanego przed i po przeszczepieniu mikrobioty u pacjentów z chorobą Parkinsona Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Monika Figura 2023
WLS14 Wpływ preparatów keratynowych na proces gojenia się ran skóry u zwierząt z farmakologicznie indukowaną cukrzycą Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Marek Konop 2022
1WR Per aspera ad astra: rywalizacja w międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych (Lejda, Dublin, Sofia) zwieńczona publikacją artykułów naukowych w poczytnych recenzowanych czasopismach naukowych Ministerstwo Edukacji i Nauki dr hab. Aleksandra Gąsecka-van der Pol 2022
1M9 Niekodujące RNA jako regulatory modyfikacji epigenetycznej: nowy wymiar zdrowia sercowo- i mózgowo-naczyniowego Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Marek Postuła 2022
1MA Multidyscyplinarne podejście do patogenezy cukrzycy i jej powikłań Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska 2022
1M9 Zastosowanie metabolomiki, proteomiki i narzędzi bioinformatycznych do określenia zmian patofizjologicznych wywołanych treningiem wytrzymałościowym biegaczy ultramaratońskich Narodowe Centrum Nauki dr Zofia Wicik 2022
1WB1 Ocena profili metabolicznych surowicy chorych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i otyłością olbrzymią w przebiegu leczenia bariatrycznego Narodowe Centrum Nauki dr Piotr Kalinowski 2022
1M4 Identyfikacja wirulomu rdzeniowego oraz towarzyszącego Staphylococcus aureus w atopowym zapaleniu skóry na podstawie analiz genomowych – badanie pilotażowe Narodowe Centrum Nauki dr Leszek Blicharz 2022
1M14 Badania molekularne występowania patogenów wirusowych i bakteryjnych niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt u komarów w Polsce Narodowe Centrum Nauki dr Aleksandra Sędzikowska 2022
1WW Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dr Małgorzata Wachowska 2017
1S19 Personalizowana kardiologia interwencyjna z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości. Narodowe Centrum Nauki dr inż. Piotr Regulski 2022
AKS Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Bernadetta Kałuża 2021
AKS Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Bernadetta Kałuża 2021
BIBG Otwieranie przestrzeni badawczej przez cyfryzację zbiorów Szpitala im. Karola i Marii w Warszawie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mgr Irmina Utrata 2020
2M4 „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa szczepienia przeciw SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia” Agencja Badań Medycznych dr Agata Skrzat-Klapaczyńska 2021
1WP Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2 fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak 2021
LMD Opracowanie jakościowej i ilościowej metody detekcji terapeutycznego mRNA w organizmie żywym. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Dominika Nowis 2021
NZC Determinanty zgody na udział pacjenta w badaniu klinicznym i jego rezygnacji z badania. Porównanie danych z Polski z uzyskanymi globalnie oraz ich korelacja z dotychczas uznanymi koncepcjami i teoriami Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Bolesław Samoliński 2021