Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Symbol
1W9/ SKN06
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Beata Boska-Adamczyk
Akronim
PROJEKT_ Transplantacja non fiction
Tytuł projektu
"Transplantacja non fiction"
MEiN_ Ministerstwo Edukacji i Nauki program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”,
umowa nr SKN/SP/496077/2021, kwota wsparcia 51 009 zł.
Kod
1W9
Kierownik
Natalia Niedziela_ Studenckie Koło Naukowe GRAFT
Cel projektu

Celem projektu jest poznanie opinii Polaków dotyczącą głównych powodów i obaw w temacie dawstwa narządów. Zostanie to zrealizowane poprzez przeprowadzenie badań ankietowych. Drugim celem jest wykształcenie innowacyjnego podejścia w komunikacji lekarzy z rodziną zmarłego potencjalnego dawcy, poprzez realizację warsztatów komunikacji z pacjentem dla studentów medycyny, lekarzy anestezjologów i chirurgów, a także poprzez przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej w mediach społecznościowych. Kolejnym celem jest potencjalne zwiększenie liczby chętnych na rezydenturę z chirurgii ogólnej poprzez organizację kursów chirurgii laparoskopowej dla studentów i lekarzy.

Symbol
1M7/ ZAKUPY/LPXXIV/I.MNISW/21
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Uniwersytecki Program Urologicznej Chirurgii Robotycznej – ESPRIT
Nazwa Kliniki/Zakładu
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
Kod
1M7
Kierownik
Prof. dr hab. n.med. dr h.c. Piotr Radziszewski
Numer umowy o dofinansowanie
7139/IA/SP/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
15 142 606,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
15 142 606,00
Temat
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Państwa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową - zakup aparatury naukowo – badawczej
Cel projektu
Oczekiwane rezultaty
• rezultaty publikacyjne – rozszerzenie wiedzy na temat chirurgii robotycznej nowotworów układu moczowo-płciowego
• rezultaty kliniczne – leczenie pacjentów uro-onkologicznych według europejskich standardów postępowanie oraz rozszerzenie leczenia chirurgicznego w grupach o granicznej kwalifikacji do chirurgicznego leczenia radykalnego
• rezultaty szkoleniowe – stworzenie warunków do ogólnokrajowego treningu robotycznego dla urologów
Symbol
NDZ//FS244
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Akredytacje zagraniczne ,,APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation"
Kod
NDZ
Kierownik
dr hab. Mariusz Panczyk
Numer umowy o dofinansowanie
MNiSW/2019/601/DIR/AZ
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
56 338,80
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
56 338,80
Temat
Akredytacje zagraniczne ,,APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation"
Cel projektu
Symbol
RMHM/SON02
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI w
Kod
RMHM
Kierownik
dr n. hum. Adam Tyszkiewicz
Numer umowy o dofinansowanie
SONP/SP/462899/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
26 617,51
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
26 617,51
Temat
Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI w
Cel projektu
Symbol
BIBG/SON01
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Otwieranie przestrzeni badawczej przez cyfryzację zbiorów Szpitala im Karola i Marii w Warszawie
Kod
BIBG
Kierownik
mgr Irmina Utrata
Numer umowy o dofinansowanie
SONB/SP/461269/20
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
71 730,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
79 700,00
Temat
Otwieranie przestrzeni badawczej przez cyfryzację zbiorów Szpitala im Karola i Marii w Warszawie
Cel projektu
Symbol
NZJ/DN04
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby
Kod
NZJ
Kierownik
dr Zofia Sienkiewicz
Numer umowy o dofinansowanie
DNK/SP/463631/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
27 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
27 000,00
Temat
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby
Cel projektu
Symbol
1M33/DN03
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Zagrożenia epidemilogiczne a zowie publiczne-wczoraj, dziś, jutro
Kod
1M33
Kierownik
prof. dr hab. Aneta Nitsch-Osuch
Numer umowy o dofinansowanie
DNK/SP/464291/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
125 386,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
139 316,00
Temat
Zagrożenia epidemilogiczne a zowie publiczne-wczoraj, dziś, jutro
Cel projektu
Symbol
1WB1/DN02
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
X międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby
Kod
1WB1
Kierownik
prof. dr hab. Michał Jarosław Grąt
Numer umowy o dofinansowanie
DNK/SP/463954/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
264 733,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
264 733,00
Temat
X międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby
Cel projektu
Symbol
1W22/DN01
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
4 Międzynarodowa Konferencja Patologii Nerek (4th International Renal Pathology Conference)
Kod
1W22
Kierownik
dr Agnieszka Perkowska-Ptasińska
Numer umowy o dofinansowanie
DNK/SP/466519/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
109 660,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
109 660,00
Temat
4 Międzynarodowa Konferencja Patologii Nerek (4th International Renal Pathology Conference)
Cel projektu
Symbol
FW25/STYP/20
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców
Kod
FW25
Kierownik
dr Jakub Piwowarski
Numer umowy o dofinansowanie
571/E-393/STYP/14/2019
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
194 040,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
194 040,00
Temat
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców