Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r

Symbol
INWEST/LP24
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Janusz Bieńkowski/ Katarzyna Stefańska
Tytuł projektu
Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r
Kod
1WF
Kierownik
prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk
Cel projektu

Opis zadania: Wynikiem projektu „Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r” będzie oddanie do użytku nowoczesnego zaplecza b+r umożliwiającego prowadzenie interdyscyplinarnych projektów badawczych. Współcześnie prowadzenie badań naukowych w ramach współpracy interdyscyplinarnej w medycynie oraz innych dziedzinach nauki (tj. informatyka, mechatronika, modelowanie matematyczne) możliwe jest jedynie w oparciu o nowoczesną infrastrukturę. Nowoczesna baza ambulatoryjna umożliwi tworzenie i gromadzenia oraz wymianę danych naukowych, klinicznych stanowiących uzupełnienie lub alternatywę do warunków hospitalizacji pacjentów.
Realizacja projektu: „Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r” przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki dzięki podniesieniu poziomu jej innowacyjności oraz umiędzynarodowieniu badań naukowych. Bezpośrednie korzyści odniosą również pacjenci, którzy są końcowym odbiorcą wyników prac badawczych realizowanych przez Klinikę.

 

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu: realizacja inwestycji związanej z działalnością naukową

Nazwa zadania: Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac
b+r

Wartość dofinansowania: 9 765 600 zł

Całkowita wartość zadania: 10 165 600 zł