Doskonałość Badawcza w Szkoleniu Podyplomowym (DBSP)3

Symbol
NZC/DN06
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Beata Boska-Adamczyk
Akronim
PROJEKT_ Doskonała Nauka
Tytuł projektu
Doskonałość Badawcza w Szkoleniu Podyplomowym (DBSP)3
MEiN_ Ministerstwo Edukacji i Nauki program „Doskonała Nauka”,
umowa nr DNK/SP/514200/2021, kwota wsparcia 104 754,00 zł.
Kod
NZC
Kierownik
Artur Białoszewski
Cel projektu

Celem projektu jest prezentacja wyników badań naukowych w zakresie zastosowania Evidence-Based Health Policy oraz Evidence-
Based Medicine w szkoleniu na poziomie podyplomowym, podczas konferencji "Doskonałość Badawcza w Szkoleniu Podyplomowym (DBSP)".