Spersonalizowane implanty tytanowe do odbudowy układu stomatognatycznego

Symbol
SKN01
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Janusz Bieńkowski
Tytuł projektu
Spersonalizowane implanty tytanowe do odbudowy układu stomatognatycznego

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.
Kod
FW21
Kierownik
mgr inż. Mateusz Kawka
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
70 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
70 000,00
Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiej ścieżki technologicznej indywidualnego względem pacjenta projektowania oraz wytwarzania spersonalizowanych implantów tytanowych do odbudowy układu stomatognatycznego po resekcjach kości spowodowanych nowotworami w obrębie
twarzoczaszki. Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi, innowacyjny implant pozwoli po wyleczeniu choroby pierwotnej na: zwiększenie efektywności rehabilitacji (trudnej lub niemożliwej do uzyskania konwencjonalnymi metodami), zachowanie funkcji mowy i żucia oraz estetyki twarzy. Tym samym wyniki
projektu umożliwią wdrożenie nowej metody leczenia wpływającej pozytywnie na jakość życia pacjentów z nowotworami twarzoczaszki oraz obniżającej koszty społeczne tej jednostki chorobowej.