Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1M4 VIII Edycja Konferencji Naukowej "Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych", Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. n. med. Joanna Czuwara 2021
FW21 Spersonalizowane implanty tytanowe do odbudowy układu stomatognatycznego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mgr inż. Mateusz Kawka 2021
1M4 Markery translokacji bakteryjnej w atopowym zapaleniu skóry. WUM (subwencja) Karolina Makowska 2021
1M4 Związek pomiędzy IgE-zależną alergią pokarmową a zaburzeniami mikrobioty przewodu pokarmowego w atopowym zapaleniu skóry. WUM (subwencja) Karolina Kazimierska 2021
1W21 Minimalizacja immunosupresji po przeszczepieniu wątroby. WUM (subwencja) Emilia Knioła 2021
1W23 Ocena stresu oksydacyjnego izolowanego przeszczepu wątrobowego w zależności od sposobu przechowywania narządu przed przeszczepieniem. WUM (subwencja) Piotr Niecikowski 2021
NZA Palenie papierosów w dobie pandemii SARS-CoV-2 wśród studentów kierunku Pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego WUM (subwencja) Agnieszka Kielczyk-Tarczyńska 2021
NZC Integracja społeczności studenckiej wokół tematyki rozwoju Sztucznej Inteligencji – śledzenie depresji w mediach społecznościowych. WUM (subwencja) Martyna Ambroziak 2021
NZI Wpływ sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet w okresie laktacji na stężenie witamin D i E w produkowanym przez nie pokarmie. WUM (subwencja) Isidora Starcevic 2021
NZI Wpływ wybranych nanocząstek na przeżywalność stadiów przetrwalnych ameb z rodzaju Acanthamoeba WUM (subwencja) Karolina Maleszewska 2021
NZI Aktywność przeciwdrobnoustrojowa kombinacji oligosacharydów mleka kobiecego i kolistyny wobec Escherichia coli WUM (subwencja) Martyna Malec 2021
NZJ Analiza stanu wiedzy personelu pielęgniarskiego, dotyczącego ekspozycji zawodowej i profilaktyki poekspozycyjnej zakażeń krwiopochodnych na stanowisku pracy WUM (subwencja) Magdalena Drączkowska 2021
NZO Kontrola emocji a ryzyko wystąpienia zespołu stresu pourazowego i wypalenia zawodowego u personelu pielęgniarskiego w dobie pandemii COVID-19 WUM (subwencja) Magdalena Wojtyra 2021
NZO Interakcja aktywizacji behawioralnej i behawioralnego hamowania (BIS/BAS) oraz doświadczenie dziecięcej traumy jako predyktor nasilenia zaburzeń odżywiania. WUM (subwencja) Karolina Kulmińska 2021
NZR Częstość i rodzaje ostrych zatruć wśród pacjentów pediatrycznych - analiza skali problemu, przyczyn, stopnia ciężkości stanu pacjentów i próba znalezienia metod służących zapobieganiu zatruciom u dzieci WUM (subwencja) Kinga Grabska 2021
NZR Próby samobójcze u dzieci i młodzieży – analiza czynników ryzyka, metod i powodów podejmowania przez małoletnich prób samobójczych WUM (subwencja) Izabela Pilarska 2021
1M4 Nowe biomarkery nasilenia zaburzeń mikrokrążenia obwodowego w twardzinie układowej. WUM (subwencja) Magdalena Maciejewska 2021
1MG Ocena wpływu zaburzeń migracji komórek NK w patogenezie limfohistiocytozy hemofagocytowej WUM (subwencja) Mieszko Lachota 2021
NZX Wybrane markery przejścia epitelialno-mezenchymalnego w raku jelita grubego WUM (subwencja) Marta Fudalej 2021
NZJ Rehabilitacja zaburzeń równowagi i koordynacji wśród osób starszych z użyciem konsoli Nintendo Wii– badanie pilotażowe. WUM (subwencja) Paulina Pergoł- Metko 2021