Wpływ "yin i yang" receptorów purynergicznych typu P2X i P1 na przedział krwiotwórczych komórek macierzystych

Symbol
NCN78
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Beata Boska-Adamczyk
Tytuł projektu
Wpływ "yin i yang" receptorów purynergicznych typu P2X i P1 na przedział
krwiotwórczych komórek macierzystych
Kod
2W10
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Magdalena Józefa Kucia
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
2 859 680,00 zł
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
2 859 680,00 zł
Cel projektu

Badania w projekcie doprowadzą do opracowania lepszej strategii mobilizacji i naprowadzania komórek macierzystych, a także również bardziej efektywnych protokołów ekspansji ex vivo HSPCs

Cel 1. Wyjaśnienie roli sygnalizacji receptorów eATP-P2X w regulacji biologii HSPCs. Projekt skupia się na biologicznym wpływie trzech wysoko wyrażonych receptorów P2X, P2X1, P2X4 i P2X7, na handel i proliferację HSPCs. trafficking i proliferację HSPCs.

Cel 2. Zbadanie roli receptorów eAdo-P1 w regulacji biologii HSPCs. Projekt skupia się na dwóch wysoko wyrażonych receptorach P1 dla Ado na HSPCs A2A i A2B i zbada mechanizm działania eAdo, który negatywnie reguluje wpływ eATP na HSPCs.

Cel 3. Projekt rzuci nowe światło na przeciwstawne działania sygnalizacji eATP-P2X i eAdo-P1 w regulacji metabolizmu i ekspansji HSPCs.