Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych

Symbol
H05
Rok początku realizacji
2019
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Rare Disease European Joint Programme Cofund / Europejski Wspólny program na rzecz Chorób Rzadkich (EJP RD)
Kod
1W23
Kierownik
prof. dr hab. Piotr Fiedor
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
Szacunkowe koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 116.079 EUR, a kwota dotacji KE wynosi 101.524 EUR
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
Szacunkowe koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 94 516 062,29 EUR, a maksymalna kwota dotacji KE wynosi 55 073 831,17 EUR
Cel projektu

Choroby rzadkie (RD) są stanami zagrażającymi życiu lub przewlekle wyniszczającymi, na które zapada mniej niż pięć osób na 10 000 obywateli w Unii Europejskiej (UE). Szacuje się, że istnieje 6000-8000 różnych chorób rzadkich, dotykających od 6% do 8% populacji w ciągu ich życia. Wiele chorób rzadkich objawia się w dzieciństwie, lecz wpływ tych chorób na pacjenta trwa przez całe życie i nie można ich wyleczyć za pomocą obecnie stosowanych interwencji lub leków, co powoduje duże zapotrzebowanie medyczne i ogromne koszty dla systemu opieki zdrowotnej, społeczeństwa i rodzin. Mając na uwadze rzadkość każdej choroby, skrajnie zmienne objawy kliniczne, wspólne schorzenia różnych narządów i brak szerokiego rozpoznania chorób rzadkich wymagane jest skupienie wiedzy specjalistycznej i badań nad tymi chorobami, które niestety są nadal rzadkie i rozproszone, w różnych programach i organizacjach opiekuńczych w całej UE. Rzadkość i rozproszenie chorób przekłada się na opóźnioną diagnozę, małą ilość produktów leczniczych i trudny dostęp do opieki. Dlatego choroby rzadkie są najlepszym przykładem obszaru badań, w którym koordynacja w skali europejskiej i międzynarodowej może odnieść duże korzyści. Znalazło to wyraz w zaleceniu Rady z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie działania w dziedzinie chorób rzadkich (2009 / C 151/02), w którym wyraźnie podkreślono, że koordynacja Wspólnoty powinna ulepszyć krajowe i regionalne programy badań nad chorobami rzadkimi.

Symbol
H06
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Monika Franaszek
Akronim
TRENDO
Tytuł projektu
Translational Research on Endometriosis / Badania translacyjne nad endometriozą
Kod
1W51
Kierownik
prof. dr hab. Piotr Laudański
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
27.600 EUR
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
308.200 EUR
Cel projektu

Endometrioza to ciężka choroba dotykająca 10% kobiet w wieku rozrodczym, charakteryzująca się obecnością tkanki podobnej do endometrium poza macicą. Ze względu na towarzyszący ból, bezwładność i małe, ale zwiększone ryzyko wystąpienia rozwijającego się raka jajnika, jego skutki społeczno-ekonomiczne są znaczne i mają głęboki wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne kobiety. Endometrioza charakteryzuje się dziesięcioletnim opóźnieniem diagnostycznym, ponieważ jej diagnoza opiera się na zabiegach chirurgicznych, a wszystkie próby identyfikacji nieinwazyjnych biomarkerów nie dały pozytywnych rezultatów. Co więcej, obecnie stosowane metody leczenia obejmują wyłącznie leczenie operacyjne lub leki hormonalne o znaczących skutkach ubocznych. W związku z powyższym opieka nad endometriozą jest trudna i utrudniona tym bardziej ze względu na znaczną niejednorodność objawów klinicznych. Konsorcjum TRENDO zajmuje się głównymi problemami w diagnostyce i terapii endometriozy w wielodyscyplinarnym i międzysektorowym wysiłku, skupiając ekspertów z dziedziny nauki klinicznej i translacyjnej oraz partnerów przemysłowych z sześciu krajów Europy i Ameryki Południowej. Opracowujemy nieinwazyjne biomarkery oraz badania, które skracają opóźnienie diagnostyczne i zmniejszają nierówny dostęp do drogiej opieki zdrowotnej. Te biomarkery są testowane pod kątem przydatności jako celów leków, monitorowania odpowiedzi na leczenie i przewidywania spersonalizowanych zaleceń klinicznych. Łącząc mocne strony naszych partnerów, dostarczamy nowatorskie narzędzia skierowane do najbardziej pilnych priorytetów w endometriozie i pomyślne przełożenie naszych odkryć na nowe podejścia terapeutyczne. To ambitne zadanie naukowe zapewnia młodym naukowcom idealne warunki do rozwoju kariery, zapewniając im: szkolenia transdyscyplinarne i transdziedzinowe. Program szkoleniowy zapewnia nowe pokolenie naukowców z silną przewagą konkurencyjną na rynku pracy i zwiększenie liczby europejskich naukowców, a także kompetencje branżowe w jednej z niedostatecznie zbadanych dziedzin klinicznych.