Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WB1 Prospektywne randomizowane badanie oceniające wpływ rodzaju zespolenia przewodowo-przewodowego w technice szwu pojedynczego/ciągłego na przebieg pooperacyjny u chorych po przeszczepieniu wątroby pobranej od dawcy zmarłego Agencja Badań Medycznych dr hab. Krzysztof Dudek 2023
FS 208 Termomodernizacja budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mgr inż. Wojciech Bogusz 2019
WLS11 Zaawansowany system angiografii cyfrowej z wyposażeniem Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Piotr Pruszczyk 2023
1M7 Stworzenie Centrum Symulacji Robotycznych, wyposażonego w konsolę robotyczną z symulatorem Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Piotr Radziszewski 2023
NZI Wielokulturowość w praktyce medycznej Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Zofia Sienkiewicz 2023
WF6 Badania nad otrzymywaniem nowych, hydrożelowych nanosystemów do zastosowań w terapii celowanej nowotworów jelita grubego Narodowe Centrum Nauki dr inż. Urszula Piotrowska 2023
1WR Całościowa morfologiczna, czynnościowa, biomechaniczna oraz biologiczna ocena interakcji pomiędzy blaszką miażdżycową a płytkami krwi przepływającej przez zwężoną tętnicę wieńcową in vivo: badanie prospektywne Narodowe Centrum Nauki dr hab. Mariusz Tomaniak 2023
1WK Wpływ diety na rozwój chorób autoimmunologicznych - nowe inhibitory interleukiny 15 w grupie pokarmowych polifenoli oraz ich metabolitów jelitowych Narodowe Centrum Nauki dr inż. Barbara Żyżyńska-Granica 2023
WF8 Zorganizowanie międzynarodowej konferencji Interdiscyplinary Conference on Drug Sciences Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Przemysław Dorożyński; prof. dr hab. Andrzej Kutner 2023
WF8 Eksploracja niezbadanej przestrzeni chemicznej związków lekopodobnych: nowe klasy pochodnych sulfoksymin i ich aktywność biologiczna Narodowe Centrum Nauki dr hab. Maciej Dawidowski 2023
1W22 Jednoośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność stosowania cytyzyny w schemacie przedłużonego dawkowania z nikotynową terapią zastępczą u pacjentów z Zespołem Uzależnienia od Nikotyny i Przewlekłą Chorobą Nerek Agencja Badań Medycznych dr hab. Joanna Pazik 2023
1W62 Ogólnoustrojowe zapalenie związane z nadmiarem tkanki tłuszczowej jako czynnik rozwoju zespołu metabolicznego u kobiet z otyłością Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Monika Grymowicz 2023
1MN Celowana terapia przeciwnowotworowa oparta o blokowanie specyficznych microRNA za pomocą oligonukleotydów Vivo-Morpholinos podawanych z użyciem płata chirurgicznego w szczurzym modelu raka piersi Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Wiktor Paskal 2023
1WF Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani Ministerstwo Edukacji i Nauki dr hab. Anna Rzepakowska 2023
NZI Aktywność oligosacharydów izolowanych z mleka wielbłądziego, oślego oraz koziego w eradykacji biofilmów tworzonych przez wybrane ziarenkowce Gram-dodatnie o wysokim potencjale chorobotwórczym Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Sylwia Jarzynka 2023
WF4 Analiza techno-ekonomiczna wybranych systemów ekspresji białek rekombinowanych Ministerstwo Edukacji i Nauki mgr Mateusz Kawka 2023
WF4 Opracowanie metody izolacji postbiotycznych metabolitów związków wystepujących w ekstraktach z szyszek chmielu (Lupuli flos) z użyciem mikrobioty jelitowej człowieka Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Sebastian Granica 2023
1WK Opracowanie metod obrazowania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z użyciem technik mikroskopowych Ministerstwo Edukacji i Nauki dr hab. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz 2023
1M15 Rozwój platformy badawczej do oceny zjawiska entozy jako nowego elementu rokowniczego w nowotworach Ministerstwo Edukacji i Nauki dr hab. Izabela Młynarczuk-Biały 2023
AKS Profil hormonalny pacjentów z zespołem Ehlersa-Danlosa Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Bernadetta Kałuża 2023