Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WW Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dr Małgorzata Wachowska 2017
1S19 Personalizowana kardiologia interwencyjna z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości. Narodowe Centrum Nauki dr inż. Piotr Regulski 2022
AKS Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Bernadetta Kałuża 2021
AKS Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Bernadetta Kałuża 2021
BIBG Otwieranie przestrzeni badawczej przez cyfryzację zbiorów Szpitala im. Karola i Marii w Warszawie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mgr Irmina Utrata 2020
2M4 „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa szczepienia przeciw SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia” Agencja Badań Medycznych dr Agata Skrzat-Klapaczyńska 2021
1WP Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2 fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak 2021
LMD Opracowanie jakościowej i ilościowej metody detekcji terapeutycznego mRNA w organizmie żywym. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Dominika Nowis 2021
NZC Determinanty zgody na udział pacjenta w badaniu klinicznym i jego rezygnacji z badania. Porównanie danych z Polski z uzyskanymi globalnie oraz ich korelacja z dotychczas uznanymi koncepcjami i teoriami Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Bolesław Samoliński 2021
FW27 Analiza związków azoto-organicznych w próbkach farmaceutycznych i przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem nitrozoamin” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Joanna Giebułtowicz 2021
1WP Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 w leczeniu dorosłych chorych na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną. Badanie kliniczne fazy I/II Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. Grzegorz Basak 2021
FW251 Supporting a therapy of non-healing wounds with witch hazel bark Narodowe Centrum Nauki mgr inż. Karolina Pawłowska 2022
FW27 The influence of selected pharmaceuticals detected in sediments on the metabolism of Heterocypris incongruens Narodowe Centrum Nauki dr hab. Joanna Giebułtowicz 2021
1M5 Anatomy of the white matter tracts related to diagnosis and treatment of temporal lobe epilepsy Narodowe Centrum Nauki dr Tomasz Andrzej Dziedzic 2021
2W10 Preliminary analysis of the role of P2X4 nucleotide receptor in hematological malignancies in vitro Narodowe Centrum Nauki dr Vira Chumak 2021
1M20 Studies of the microbiome in the course of ocular infections Narodowe Centrum Nauki dr Robert Kuthan 2021
NZA Nasal washings challenge test with food allergen sIgE, is it possible? Słowa kluczowe Narodowe Centrum Nauki dr hab. Edyta Krzych-Fałta 2021
FW3 Selected markers of hepatotoxicity in a group of patients taking mephedrone with other psychoactive substances Narodowe Centrum Nauki dr Michał Ordak 2021
FW232 Novel ion-printed polymers as dental materials - synthesis and characterization. Narodowe Centrum Nauki dr inż. Monika Budnicka 2021
1WF MicroRNA expression profile in cerebrospinal fluid, as a potential marker of the clinically aggressive variant of vestibular schwannoma Narodowe Centrum Nauki dr Małgorzata Anna Litwiniuk-Kosmala 2021