Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1W23 Rare Disease European Joint Programme Cofund / Europejski Wspólny program na rzecz Chorób Rzadkich (EJP RD) Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Piotr Fiedor 2019
1W23 Europejski Program na rzecz Chorób Rzadkich (EJP RD) Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Piotr Fiedor 2019
1W51 Translational Research on Endometriosis / Badania translacyjne nad endometriozą Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Piotr Laudański 2021
1W51 Badania translacyjne nad endometriozą Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Piotr Laudański 2021
2W10 Nowe spojrzenie na rolę krążącego we krwi obwodowej i ulegającego ekpresji w krwiotwórczych komórkach macierzystych dopełniacza w regulacji hematopoezy Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Mariusz Ratajczak 2023
2W10 Wpływ "yin i yang" receptorów purynergicznych typu P2X i P1 na przedział krwiotwórczych komórek macierzystych Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Magdalena Józefa Kucia 2023
1WP Rola mikrobioty jelitowej w patogenezie dyskrazji plazmocytowych Narodowe Centrum Nauki lek. Marcin Jasiński 2023
1M9 Farmakogenomika inhibitorów SGLT2 - badanie roli empaglifloziny w epigenetycznej modyfikacji osi niekodujące RNA - sirtuiny - kotransporter sodowoglukozowy- 2 po zawale mięśnia sercowego Narodowe Centrum Nauki lek. Anna Nowak 2023
1WR Rozbudowa Uniwersyteckiego Centrum Badań i Rozwoju Leczenia Interwencyjnego Chorób Serca Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Marcin Grabowski 2022
1WI Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA - wieloośrodkowe, interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą Agencja Badań Medycznych dr hab. Małgorzata Mizerska-Wasiak 2022
1M15 Ocena pochodnych podofilotoksyny jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych Ministerstwo Edukacji i Nauki dr hab. Izabela Młynarczuk-Biały 2022
NZP Ocena poziomu stanu zapalanego przed i po przeszczepieniu mikrobioty u pacjentów z chorobą Parkinsona Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Monika Figura 2023
WLS14 Wpływ preparatów keratynowych na proces gojenia się ran skóry u zwierząt z farmakologicznie indukowaną cukrzycą Ministerstwo Edukacji i Nauki dr Marek Konop 2022
1WR Per aspera ad astra: rywalizacja w międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych (Lejda, Dublin, Sofia) zwieńczona publikacją artykułów naukowych w poczytnych recenzowanych czasopismach naukowych Ministerstwo Edukacji i Nauki dr hab. Aleksandra Gąsecka-van der Pol 2022
1M9 Niekodujące RNA jako regulatory modyfikacji epigenetycznej: nowy wymiar zdrowia sercowo- i mózgowo-naczyniowego Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Marek Postuła 2022
1MA Multidyscyplinarne podejście do patogenezy cukrzycy i jej powikłań Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska 2022
1M9 Zastosowanie metabolomiki, proteomiki i narzędzi bioinformatycznych do określenia zmian patofizjologicznych wywołanych treningiem wytrzymałościowym biegaczy ultramaratońskich Narodowe Centrum Nauki dr Zofia Wicik 2022
1WB1 Ocena profili metabolicznych surowicy chorych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i otyłością olbrzymią w przebiegu leczenia bariatrycznego Narodowe Centrum Nauki dr Piotr Kalinowski 2022
1M4 Identyfikacja wirulomu rdzeniowego oraz towarzyszącego Staphylococcus aureus w atopowym zapaleniu skóry na podstawie analiz genomowych – badanie pilotażowe Narodowe Centrum Nauki dr Leszek Blicharz 2022
1M14 Badania molekularne występowania patogenów wirusowych i bakteryjnych niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt u komarów w Polsce Narodowe Centrum Nauki dr Aleksandra Sędzikowska 2022