Aktualności

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Ukrainy, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.
09.09.2021

Narodowe Centrum Nauki zaktualizowało swoją stronę internetową, na której można znaleźć się m.in. konfigurator grantu, pozwalający wyszukać pasujący konkurs.

O granty NCN mogą się starać naukowcy na różnych etapach kariery naukowej, niezależnie od kraju pochodzenia. Granty muszą być prowadzone w podmiocie zlokalizowanym na terenie Polski.

09.09.2021

Celem Programu Welcome to Poland jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

W Projekcie możliwa jest realizacja następujących działań:

09.09.2021
Agencja Badań Medycznych uruchomiła konkurs na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze chorób cywilizacyjnych
01.09.2021
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaprasza młodych naukowców
11.08.2021

Program stypendialny rządu szwajcarskiego

11.08.2021
Wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych
04.08.2021

Wyniki konkursu - nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu. 
 

Nauki medyczne: 

02.08.2021
Utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi).
14.07.2021
Pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki
14.07.2021