Aktualności

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs PRELUDIUM 22 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.
23.03.2023
Konkurs OPUS 25 na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych, w tym takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji lub bez ich udziału.
23.03.2023
Wirtualne spotkanie brokerskie dotyczące konkursów dla Klastra Zdrowie na lata 2023-24 odbędzie się 2 czerwca 2023. Dzień Informacyjny Horyzontu Europa 2024, zorganizowany przez Komisję Europejską   dot. Konkursów Klastra Zdrowie odbędzie się 1 czerwca 2023. Spotkanie brokerskie dotyczące konkursów wiążących tematykę Nauk Humanistycznych  i Zdrowia w ramach Klastra Zdrowie 2023-24 odbędzie się 5 czerwca 2023 r. w Paryżu
21.03.2023

Stypendium programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznawane jest polskim badaczkom reprezentującym szeroko rozumiane nauki o życiu.

 

16.03.2023

Agencja Badań Medycznych zaprasza wszystkich studentów kierunków medycznych, w szczególności kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego do udziału w szkoleniu on-line pt. „Biomedyczne badania naukowe – jak zacząć i zdobyć grant?”. 

14.03.2023

Szkolenie Narodowego Centrum Nauki dla naukowców i badaczy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

14.03.2023

Konkurs kierowany jest głównie do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz dietetyków (specjalistów z zakresu żywienia człowieka)

03.03.2023
Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPI HDHL (EU Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest lepsze zrozumienie wpływu żywności na zdrowie, a następnie przełożenie uzyskanej wiedzy na programy, produkty, narzędzia i usługi umożliwiające konsumentom z całego świata prowadzenie zdrowego trybu życia.
28.02.2023