Strona główna » Aktualnosci

Aby wyświetlić archiwum aktualności [kliknij tu]

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - edycja 2019

Termin składania wniosków: 
20.12.2019
Pozostało 35 dni
Przedmiot konkursu: 
Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wyjazdy stypendialne w ramach programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie kompetencji specjalistycznych uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki realizacji wymiany studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek.

Ogłoszenie o zamówieniu ADR.270.420.2019

Termin składania wniosków: 
12.11.2019
Przedmiot konkursu: 
Zorganizowanie i przeprowadzenie zamkniętych studiów podyplomowych MBA w zakresie ochrony zdrowia dla 40 pracowników kadry zarządzającej części podmiotów leczniczych (podległych Ministerstwu Zdrowia) oraz kadry zarządzającej w administracji publicznej.

Nabór do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2020/21 otwarty

Termin składania wniosków: 
20.12.2019
Pozostało 35 dni
Przedmiot konkursu: 
Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wyjazdy stypendialne w ramach programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie kompetencji specjalistycznych uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki realizacji wymiany studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek.

Informujemy o uruchmomieniu II rundy naboru wniosków w konkursie na profilaktykę nowotworów wątroby.

Termin składania wniosków: 
08.11.2019
Przedmiot konkursu: 
Konkurs jest jednym z dwóch konkursów sprzężonych planowanych do ogłoszenia w celu realizacji programu pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski, stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu. Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie liczby osób z PWZW typu B i C kierowanych do leczenia. Zakłada się realizację modułu centralnego (MC) i modułów regionalnych (MR).

Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Termin składania wniosków: 
18.12.2019
Pozostało 33 dni
Przedmiot konkursu: 
Celem Programu jest wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów przez umożliwienie im zdobycia doświadczenia naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich, nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej oraz realizacji części kształcenia w jednostkach zagranicznych. Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 do 12 miesięcy. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania Stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym (w postaci kwoty ryczałtowej) oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Stypendysty lub jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

NIH Grant Opportunity – możliwości dofinansowania badań na fagami

Termin składania wniosków: 
18.03.2020
Pozostało 124 dni
Przedmiot konkursu: 
Głównym celem tych badań jest uzupełnienie wiedzy w tych obszarach, które utrudniają rozwój i regulacje bakteriofaga stosowanego w celu zapobiegania i leczenia zakażeń bakteryjnych opornych na stosowane leki.

Hongkoński Program Stypendiów Doktoranckich dla studentów zagranicznych 2020

Termin składania wniosków: 
02.12.2019
Pozostało 17 dni
Przedmiot konkursu: 
Program ma zachęcić najwybitniejszych studentów z całego świata do podjęcia realizacji studiów doktoranckich w renomowanych uniwersytetach w Hongkongu.

Program im. Iwanowskiej - nabór wniosków

Termin składania wniosków: 
18.12.2019
Pozostało 33 dni
Przedmiot konkursu: 
Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.

Otwarcie konkursu POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze

Termin składania wniosków: 
12.12.2019
Pozostało 27 dni
Przedmiot konkursu: 
The Programme ‘Applied Research’ has been established under the priority sector Innovation, Research, Education and Competitiveness. The objective of Programme ‘Applied Research’ is to enhance performance of Polish applied research in Poland through improved research cooperation between Poland and Norway. The cooperation is to be based on equal partnerships between Norwegian and Polish research institutions and enterprises. The call will support the establishment of long-term strategic partnerships between research institutions and enterprises in Norway and Poland through large bilateral research projects in order to enhance the quality of scientific outputs, upgrade the international visibility of Polish science, establish public-private partnerships, reinforce the links between innovation, research and education and boost innovation. The aim of the Programme is to prepare Project Promoters, project partners and researchers for further research cooperation within the European Framework Programmes for research and technological development and demonstration activities as well as for cooperation within other European programmes and initiatives. The Programme contributes to the development of the European Research Area. Expected results of POLNOR 2019 Call for Proposals are: - enhanced cooperation between the Polish and Norwegian partners involved in projects with the aim for building cooperation for future activities, - support to technology transfer, sharing experiences and best practices between science and enterprises, - development of new products and technologies, - internationally refereed joint publications in the best journals (quality publications available in open access will be promoted), - active involvement of young researchers in the projects.

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - "Projektowanie Uniwersalne", Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania wniosków: 
02.12.2019
Pozostało 17 dni
Przedmiot konkursu: 
Projekty mają służyć opracowaniu i wdrożeniu zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Produkty projektów powinny opierać się o modele zajęć na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich, wypracowane przez Zespół ds. opracowania modeli projektowania uniwersalnego.

Strony