Aktualności

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała Program Pracy (Work Programme) dla konkursów z identyfikatorem 2025 oraz właśnie otworzyła nabór wniosków w ramach dwóch konkursów: ERC Starting Grant i ERC Synergy Grant.
15.07.2024
MNiSW uruchomiło nabór na finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi)
11.07.2024
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór do konkursu TEAM NET FENG.
11.07.2024
konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców
02.07.2024
konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym
02.07.2024
Grant dla aktywnych naukowców, którzy mają na swoim koncie znaczące osiągnięcia badawcze.
26.06.2024

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków o udział w programie pn.

12.06.2024
Zapraszamy studentów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich do udziału w otwartym naborze do projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”.
27.05.2024
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło ósmą edycję programu „Doktorat wdrożeniowy”.
20.05.2024