Aktualności

Zespoły 2-4 badaczy i badaczek mogą zaplanować realizację swoich interdyscyplinarnych projektów na 6 lat z budżetem w wysokości do 10 mln euro
01.08.2022
Badacze i badaczki mogą aplikować o finansowanie swoich projektów do 1,5 mln euro na okres pięciu lat.
01.08.2022

Narodowe Centrum Nauki ogłasza specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce.

29.07.2022

Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze – badania typu head to head ABM/2022/3.

28.07.2022
Rozpoczął się nabór na składanie wniosków o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi).
22.07.2022
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) opublikowała pięć zaproszeń do składania wniosków dotyczących badań nad rakiem w ramach klastra 1 programu Horyzont Europa. Wnioski należy składać do 7 września 2022 r.
12.07.2022
Konkurs MAESTRO 14 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
28.06.2022
Konkurs SONATA BIS 12 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
28.06.2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający dla programu Wirtualny Instytut Badawczy ogłosiła otwarty konkurs ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie programu Wirtualny Instytut Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna – onkologia.

17.06.2022