Aktualności

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE 2023
21.09.2023
Konkursu NCBR: Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych nr naboru: FERS.01.05-IP.08-008/23
21.09.2023
Informujemy o naborze wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US Fundacji Kościuszkowskiej. Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach: Kosciuszko Foundation Fellowship, Kosciuszko Foundation Grants oraz Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship.
29.08.2023
Celem grantów EMBO Advanced Collaboration Grants jest wspieranie liderów grup w krajach uczestniczących, w obszarach tematycznych EMBO, w angażowaniu się we współpracę międzynarodową w celu wzmocnienia wysiłków badawczych ich laboratorium.
29.08.2023
Program EMBO Lecture Series zapewnia fundusze na zapraszanie członków EMBO, członków stowarzyszonych i młodych badaczy do wygłaszania serii wykładów w instytucjach w Chorwacji, Czechach, Estonii, Grecji, Węgrzech, Włoszech, Litwie, Luksemburgu, Polsce, Słowenii i Turcji.
29.08.2023
Konkurs umożliwia zdobycie finansowania na założenie zespołu badawczego i prowadzenie w Polsce innowacyjnych badań z potencjałem aplikacyjnym.
24.08.2023
Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy ogłosiła otwarty III konkurs ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) w obszarze biotechnologia medyczna.
22.08.2023
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło międzynarodowy konkurs International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine (IMPRESS-U) na projekty badawcze, organizowany we współpracy wielostronnej w ramach programu IMPRESS-U, w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP). Agencją wiodącą, odpowiedzialną za ocenę merytoryczną wniosków jest National Science Foundation (NSF).
17.08.2023