Strona główna » Aktualnosci Archiwum

Aby wyświetlić bieżące aktualności [kliknij tu]

Ogłoszenie o zamówieniu ADR.270.420.2019

Termin składania wniosków: 
12.11.2019
Przedmiot konkursu: 
Zorganizowanie i przeprowadzenie zamkniętych studiów podyplomowych MBA w zakresie ochrony zdrowia dla 40 pracowników kadry zarządzającej części podmiotów leczniczych (podległych Ministerstwu Zdrowia) oraz kadry zarządzającej w administracji publicznej.

Informujemy o uruchmomieniu II rundy naboru wniosków w konkursie na profilaktykę nowotworów wątroby.

Termin składania wniosków: 
08.11.2019
Przedmiot konkursu: 
Konkurs jest jednym z dwóch konkursów sprzężonych planowanych do ogłoszenia w celu realizacji programu pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski, stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu. Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie liczby osób z PWZW typu B i C kierowanych do leczenia. Zakłada się realizację modułu centralnego (MC) i modułów regionalnych (MR).

Harmonogram konkursów NCN w 2020 roku

Termin składania wniosków: 
24.10.2019

Spotkanie na WUM z Agencją Badań Medycznych

Termin składania wniosków: 
24.10.2019

Rekrutacja do Programu PROM w roku akademickim 2019/2020

Termin składania wniosków: 
21.10.2019

V konferencja z cyklu Direct to internationalization

Termin składania wniosków: 
18.10.2019

Wymiana bilateralna naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia)

Termin składania wniosków: 
17.10.2019
Przedmiot konkursu: 
Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Walonii-Brukseli. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez belgijskich partnerów do Wallonie-Bruxelles International oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Belgii. Wnioski złożone w Polsce i w Belgii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim i taki sam okres realizacji.

Strony