Aktualności

Informacje naborach i sesjach informacyjnych w ramach Programu Digital Europe.
14.03.2024
Agencja Badań Medycznych ogłosiła nowy konkurs na realizację niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych (ABM/2024/1).
14.03.2024
Konkurs „Dla Kobiet i Nauki” (2024 r.) we współpracy między L’Oréal Polska Sp. z o.o., Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademią Nauk i UN Global Compact Network Poland
13.03.2024
Projekt HNN3.0 organizuje warsztaty dla wnioskodawców przygotowujących wnioski projektowe (zarówno jedno jak i dwustopniowe) z konkursów klastra zdrowie, których deadline upływa w kwietniu 2024 r.
05.03.2024
Konkurs grantowy Fundacji Nutricia - edycja 2024
29.02.2024
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW - LIDER XV
20.02.2024

Oświadczenia należy złożyć w formie elektronicznej, w bazie dorobku publikacyjnego WUM.Publikacje (https://publikacje.wum.edu.pl.). 

Obowiązek składania ww. oświadczeń spoczywa na:

13.02.2024

Sprawozdania za rok 2023 z działalności badawczej i rozwojowej

W związku z realizowanymi obowiązkami sprawozdawczymi do Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych za 2023 rok (PNT-01, MN-01, PNT-05) uprzejmie prosimy o wypełnienie następujących formularzy:

13.02.2024

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.   

13.02.2024

Nagrody Ministra Zdrowia – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo całokształt dorobku, na podstawie Rozporządzenia MZ  z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2019.1150) w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich.  

13.02.2024