Aktualności

Nabór wniosków rozpocznie się 8 maja br. W ramach kolejnej edycji konkursu finansowanie mogą uzyskać mini-granty studenckie (nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu), projekty młodego-badacza (nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu) oraz granty wewnętrzne (nauki farmaceutyczne oraz nauki o zdrowiu, nauki medyczne nie prowadzą w 2023 r.

04.05.2023

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych.

17.04.2023
Głównym celem Konkursu jest dostarczenie danych naukowych na temat najskuteczniejszych leków i procedur medycznych dostępnych dla pacjentów, a także opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych.
17.04.2023
Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN zaprasza na bezpłatne spotkanie online w języku angielskim dotyczące grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), które odbędzie się w czwartek 20 kwietnia 2023 r. w godzinach 10.00-12.30.
14.04.2023
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Celem konkursu jest pokazanie znaczenia rejestrów jako wyznacznika postępu polskiej nauki medycznej i farmaceutycznej. Dofinansowane mają być projekty dotyczące wykorzystania baz danych.
30.03.2023
Do środy 14 czerwca 2023 r. Fundacja Tygodnika „Polityka” przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców do 23. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Listę 15 finalistów opublikowana zostanie  13 września, a laureatów Fundacja ogłosi w październiku. Poprzed nagrodę promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym.
30.03.2023
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs PRELUDIUM 22 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.
23.03.2023
Konkurs OPUS 25 na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych, w tym takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji lub bez ich udziału.
23.03.2023
Wirtualne spotkanie brokerskie dotyczące konkursów dla Klastra Zdrowie na lata 2023-24 odbędzie się 2 czerwca 2023. Dzień Informacyjny Horyzontu Europa 2024, zorganizowany przez Komisję Europejską   dot. Konkursów Klastra Zdrowie odbędzie się 1 czerwca 2023. Spotkanie brokerskie dotyczące konkursów wiążących tematykę Nauk Humanistycznych  i Zdrowia w ramach Klastra Zdrowie 2023-24 odbędzie się 5 czerwca 2023 r. w Paryżu
21.03.2023

Stypendium programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznawane jest polskim badaczkom reprezentującym szeroko rozumiane nauki o życiu.

 

16.03.2023