Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
APP_371_ABM17_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert2.74 MB 2.74 MB
Formularz ofertowy42.67 KB 42.67 KB
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystaniejszej-oferty.pdf1.53 MB
APP_369_NCBR119_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert409.79 KB 409.79 KB
Formularz ofertowy140.48 KB 140.48 KB
Wzór umowy o dzieło158.05 KB 158.05 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty313.11 KB
APP_368_NCBR119_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert584.1 KB 584.1 KB
Formularz ofertowy15.55 MB 15.55 MB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty316.86 KB
APP_366_ABM11_2021

Usługa wytworzenia serii oraz zapakowania, zwolnienia do badania klinicznego placebo oraz leku w postaci
52 opakowań Ventolin 1 mg/ml (0,1%) roztwór do nebulizacji oraz 52 opakowań Natrium chloratum 0,9% Kabi,
9 mg/ml, rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych – 1 opakowanie zawiera 20 ampułek  po 10 ml.
Placebo oraz lek na etapie wytwarzania i zwalniania do badania klinicznego będą produktami rozślepionymi.

- wysyłki do 8 ośrodków na terenie Polski, po 3 wysyłki do każdego z ośrodków (razem 24 wysyłki). Przewóz badanych produktów leczniczych w warunkach kontrolowanych (zgodnie z ChPL) w latach 2021-2024. Ośrodki, do których planowane jest dostarczenie badanego produktu leczniczego i placebo znajdują się w następujących miastach: Warszawa, Rzeszów, Szczecin, Bydgoszcz, Bytom, Zielona Góra, Poznań, Kraków.

- nie dotyczy usługi odbioru niewykorzystanych opakowań placebo i leku z ośrodków oraz ich utylizacji.Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert385.35 KB 385.35 KB
Formularz ofertowy768.95 KB 768.95 KB
Wykaz osób96.14 KB 96.14 KB
Zawiadomienie o wyborze340.03 KB 340.03 KB
Unieważnienie postępowania299.51 KB 299.51 KB
APU_024_NAWA07_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe 230.17 KB 230.17 KB
Formularz ofertowy 139 KB 139 KB
Wzór umowy 131.42 KB 131.42 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze 57.81 KB , Wybór oferty: Protokół z postępowania252.53 KB
APP_365_NCBR178_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert584.95 KB 584.95 KB
Formularz ofertowy2.76 MB 2.76 MB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty296.87 KB
APU_028_NAWA06_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe270.59 KB 270.59 KB
Formularz ofertowy85.5 KB 85.5 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania304.79 KB , Wybór oferty: Protokół z wyboru wykonawcy350.94 KB
APU_025_NAWA06_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe270.06 KB 270.06 KB
Formularz ofertowy85.5 KB 85.5 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania274.33 KB
APP_364_NCBR128_2021_EL_4675

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią Projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” finansowanego ze środków krajowych w ramach Programu STRATEGMED, realizowanego na podstawie umowy dofinansowania Nr STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015 z dn. 18.12.2015r Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie420.95 KB 420.95 KB
Załączniki 1 - opis zamówienia194.91 KB 194.91 KB
zal_2_formularz_ofertowy.pdf208.08 KB 208.08 KB
zal_3_wykaz_uslug.pdf200.77 KB 200.77 KB
wzor_umowa_audyt.pdf226.6 KB 226.6 KB
Usługa przygotowania dokumentacji URPL

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
zapytanie_ofertowe_-_zaproszenie.pdf351.49 KB 351.49 KB
zalacznik_nr_1.docx764.06 KB 764.06 KB
zalacznik_nr_2.docx761.05 KB 761.05 KB
zalacznik_nr_3.docx760.88 KB 760.88 KB
zalacznik_nr_4.pdf123.23 KB 123.23 KB
zalacznik_nr_5.pdf241.82 KB 241.82 KB
Wybór oferty: zawiadomienie 282.4 KB