Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
FW25 Drewno z polskich gatunków rodziny Pinaceae jako źródło biologicznie czynnych lignanów Narodowe Centrum Nauki mgr Andrzej Patyra 2022
FS 208 Termomodernizacja budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego mgr inż. Wojciech Bogusz 2019
1M19 Poszukiwanie nowatorskich strategii usprawniających immunoterapię nowotworów (STIMUNO)”/ “Searching for novel strategies improving cancer immunotherapy (STIMUNO)” Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dr ha.b Magdalena Winiarska 2019
1wc Analiza multiomiczna uszkodzenia aksonalno-synaptycznego w chorobie neuronu ruchowego/Multi-omic analysis of axono-synaptic degeneration in motoneuron disease Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz 2020
FW251 Wpływ chemicznych modyfikacji cząsteczki urolityny A na jej metabolizm i aktywność biologiczną in vitro. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Jakub Piwowarski 2020
FW14 Wpływ mikroplastiku na toksyczność i los w środowisku wybranych leków przeciwdepresyjnych Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz - Jawecki 2020
1MG Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network Agencja Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon (Kierownik Projektu) / prof. dr hab. Sebastian Giebel (Główny Badacz) 2021
1WY Zastosowanie terapii celowanej u dzieci od 3 do 18 roku życia z rozpoznaniem rozlanego naciekającego glejaka mostu (diffuse intrinsic pontine glioma-DIPG) w oparciu o wyniki badań genetycznych -DIPGen Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. Rafał Płoski 2021
NZC Budowania zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr hab. Filip Raciborski 2021
1M4 VIII Edycja Konferencji Naukowej "Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych", Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. n. med. Joanna Czuwara 2021
FW21 Spersonalizowane implanty tytanowe do odbudowy układu stomatognatycznego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mgr inż. Mateusz Kawka 2021
1M4 Markery translokacji bakteryjnej w atopowym zapaleniu skóry. WUM (subwencja) Karolina Makowska 2021
1M4 Związek pomiędzy IgE-zależną alergią pokarmową a zaburzeniami mikrobioty przewodu pokarmowego w atopowym zapaleniu skóry. WUM (subwencja) Karolina Kazimierska 2021
1W21 Minimalizacja immunosupresji po przeszczepieniu wątroby. WUM (subwencja) Emilia Knioła 2021
1W23 Ocena stresu oksydacyjnego izolowanego przeszczepu wątrobowego w zależności od sposobu przechowywania narządu przed przeszczepieniem. WUM (subwencja) Piotr Niecikowski 2021
NZA Palenie papierosów w dobie pandemii SARS-CoV-2 wśród studentów kierunku Pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego WUM (subwencja) Agnieszka Kielczyk-Tarczyńska 2021
NZC Integracja społeczności studenckiej wokół tematyki rozwoju Sztucznej Inteligencji – śledzenie depresji w mediach społecznościowych. WUM (subwencja) Martyna Ambroziak 2021
NZI Wpływ sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet w okresie laktacji na stężenie witamin D i E w produkowanym przez nie pokarmie. WUM (subwencja) Isidora Starcevic 2021
NZI Wpływ wybranych nanocząstek na przeżywalność stadiów przetrwalnych ameb z rodzaju Acanthamoeba WUM (subwencja) Karolina Maleszewska 2021
NZI Aktywność przeciwdrobnoustrojowa kombinacji oligosacharydów mleka kobiecego i kolistyny wobec Escherichia coli WUM (subwencja) Martyna Malec 2021