Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
APP_304_NCBR119_2019

Termin składania ofert:
Attachment Size
Zaproszenie do składania ofert164.39 KB 164.39 KB
Opis przedmiotu zamówienia163.67 KB 163.67 KB
Formularz ofertowy60.99 KB 60.99 KB
Formularz ofertowy - wersja edytowalna 300 KB 300 KB
Wykaz usług90 KB 90 KB
Wykaz osób 85 KB 85 KB
Wybór oferty: zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf73.67 KB
APP_301_NCBR152_2019

Termin składania ofert:
Attachment Size
Zapytanie ofertowe - APP_301_NCBR152_2019338.15 KB 338.15 KB
Formularz ofertowy 532 KB 532 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty - APP_301_NCBR152_201978.48 KB
APP_303_ncbr168_2019

Termin składania ofert:
Attachment Size
Zaproszenie do składania ofert1.89 MB 1.89 MB
Formularz ofertowy15.55 MB 15.55 MB
WNIOSEK o zawarcie umowy o dzieło72.42 KB 72.42 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty - APP_303_NCBR168_2019417.23 KB
APP_300_NPZ08_2019

Termin składania ofert:
Attachment Size
Zapytanie ofertowe 226.13 KB 226.13 KB
Formularz ofertowy1.8 MB 1.8 MB
Wybór oferty: Unieważnienie postępowania 46.32 KB
APP_298_MAZ02_2019

Termin składania ofert:
Attachment Size
Zaproszenie do składania ofert150.98 KB 150.98 KB
Formularz ofertowy210.5 KB 210.5 KB
Umowa zlecenie - wzór 3.35 MB 3.35 MB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty - APP_298_MAZ02_201951.58 KB
APP_299_EUR01_2019

Termin składania ofert:
Attachment Size
Zaproszenie do składania ofert143.58 KB 143.58 KB
Formularz ofertowy8.22 MB 8.22 MB
Umowa zlecenie - wzór 117.57 KB 117.57 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty - APP_299_EUR01_201939.45 KB
APP_297_NPZ08_2019

Termin składania ofert:
Attachment Size
Zapytanie ofertowe206.6 KB 206.6 KB
Formularz ofertowy1.81 MB 1.81 MB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty - APP_297_NPZ08_201963.55 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty - znak sprawy: APP_296_NCBR168_2019

Termin składania ofert:
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty - APP_296_NCBR168_2019500.33 KB
APP_296_NCBR168_2019

Termin składania ofert:
Attachment Size
Zaproszenie do składania ofert1.78 MB 1.78 MB
Z1 FORMULARZ OFERTOWY15.55 MB 15.55 MB
Zawiadomienie o wyborze oferty - znak sprawy: APP_295_NCBR168_2019

Termin składania ofert:
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze ofert - APP_295_NCBR168_2019402.32 KB