APP_380_ABM19_2021

16.09.2021
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na pobieraniu materiału biologicznego - krwi (surowica) w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Agencji Badań medycznych pn. Nieinterwencyjne badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo szczepienia przeciw SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia”, realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr 2021/ABM/COVID19/WUM

Zamawiana usługa obejmuje:

  •  pobieranie  materiału biologicznego - krwi (surowica) dla celów badania w ilości 255 pobrań
  • opisywanie probówek zgodnie z założeniami badania
  • nadzór nad warunkami i przechowywaniem materiału biologicznego do czasu przekazania do laboratorium/repozytorium
  • weryfikacja danych osobowych uczestnika badania z ustalonym wcześniej harmonogramem pobrań

APP_380_ABM19_2021