Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
APP/427/5BMF/15340/2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza obejmująca przetworzenie mikrobioty jelitowej z materiału pozyskanego od zdrowych i chorych dawców, w procedurze o zwalidowanej technologii do formy zawiesiny, gotowej do podania przez kanał roboczy kolonoskopu. Usługa badawcza finansowana jest ze środków "Biocodex Microbiota Foundation" - III edycja konkursu na finansowanie najlepszych projektów badawczych "Mikrobiota - w poszukiwaniu skutecznych interwencji" pt. "Wpływ transferu mikrobioty jelitowej na przebieg kliniczny choroby Parkinsona.Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert598.74 KB 598.74 KB
załącznik nr 1 do oferty2.1 MB 2.1 MB
załącznik nr 2 do oferty2.1 MB 2.1 MB
załącznik nr 3 do oferty -wzór umowy366.74 KB 366.74 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty437.87 KB
Efekty kliniczne oraz mechanizmy molekularne działania S-adenosylmetioniny u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (ang. PSC)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa suplementu S-adenozylometioniny 200 mg oraz dostawa placebo do w/w suplementu w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Efekty kliniczne oraz mechanizmy molekularne działania S-adenosylmetioniny u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (ang. PSC)”,realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr UMO-2020/39/O/NZ5/03594.

The subject matter of the contract is the supply of S-adenosylmethionine 200 mg supplement and the supply of placebo for the above mentioned supplement within the framework of the research project financed from the funds of the National Science Centre entitled: "Clinical effects and molecular mechanisms of S-adenosylmethionine action in patients with primary sclerosing cholangitis (PSC) ", implemented under the co-financing agreement No. UMO-2020/39 / O / NZ5 / 03594.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-ncn31en.pdf505.52 KB , Wybór oferty: zawiadomienie-ncn31pl.pdf127.28 KB
APP_426_ABM22_2022

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert1.28 MB 1.28 MB
Załącznik nr 2795.4 KB 795.4 KB
Załącznik nr 31.15 MB 1.15 MB
Załącznik nr 41000.33 KB 1000.33 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1.07 MB
AWN_06_ABM_3_2022

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu NA BADANIA HEAD-TO-HEAD W ZAKRESIE NIEKOMERCYJNYCH BADAŃ KLINICZNYCH LUB EKSPERYMENTÓW BADAWCZYCH NUMER KONKURSU: ABM/2022/3 ogłoszonego przez Agencję Badań MedycznychTermin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-zamknieciu-postepowania_awn_06_abm_3_2022_stop-gvhd_m_20102022.pdf307.67 KB
AWN_05_ABM_3_2022

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu NA BADANIA HEAD-TO-HEAD W ZAKRESIE NIEKOMERCYJNYCH BADAŃ KLINICZNYCH LUB EKSPERYMENTÓW BADAWCZYCH NUMER KONKURSU: ABM/2022/3 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-zamknieciu-postepowania_awn_05_abm_3_2022_stop-gvhd_h_20102022.pdf307.66 KB
AWN_04_ABM_3_2022

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu NA BADANIA HEAD-TO-HEAD W ZAKRESIE NIEKOMERCYJNYCH BADAŃ KLINICZNYCH LUB EKSPERYMENTÓW BADAWCZYCH NUMER KONKURSU: ABM/2022/3 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-konsorcjanta_awn_04_abm_3_2022_stop-cdi.pdf368.74 KB
AWN_03_ABM_3_2022

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu NA BADANIA HEAD-TO-HEAD W ZAKRESIE NIEKOMERCYJNYCH BADAŃ KLINICZNYCH LUB EKSPERYMENTÓW BADAWCZYCH NUMER KONKURSU: ABM/2022/3 ogłoszonego przez Agencję Badań MedycznychTermin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-konsorcjanta_awn_03_abm_3_2022_stop-arb.pdf370.47 KB
Zaproszenie do składania ofert cenowych znak sprawy: APP_425_ABM22_2022

Termin składania ofert:
Wybór oferty: Zawiadomienie o zamknięciu postępowania190.84 KB
APP_420_ABM03_2022

Termin składania ofert:
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty289.45 KB
AWN_02_NCBR_INF_IV_2022

Zapytanie o wycenę na przeprowadzenia wywiadów lekarskich, po uzyskaniu zgody pacjenta, nagranie całej rozmowy na dostarczonym przez Zamawiającego urządzeniu oraz przygotowanie pisemnej formy dokumentacji medycznej po uprzednim jej zanonimizowaniu w ramach planowanego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne ” - INFOSTRATEG IV. Tytuł projektu: „VerbatiMed.AI - inteligentny system rozpoznawania mowy i asystent głosowy dla lekarzy z zastosowaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego”.Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Formularz wyceny_AWN_02_NCBR_INF_IV_2022.docx24.66 KB 24.66 KB
Wybór oferty: Formularz wyceny_AWN_02_NCBR_INF_IV_2022_0.docx24.66 KB