Tematy statutowe (Symbol: kod jednostki / N / rok przyznania środków)

Aktualności


Harmonogram rejestracji dorobku w WUM.PUBLIKACJE

Prosimy o rejestrowanie dorobku publikacyjnego na bieżąco.

6 lutego 2023 - termin skompletowania w bazie WUM.PUBLIKACJE  prac opublikowanych w 2022 r. Prace wprowadzone po ww. terminie nie będą uwzględniane w rankingach opracowywanych w 2023 r.  

30 października 2022 - termin rejestracji prac opublikowanych w 2022 r., w bazie WUM.PUBLIKACJE


Harmonogram realizacji=dokumentowania

 

►Harmonogram realizacji/dokumentowania zakupów finansowanych ze środków przyznanych w 2023 r.

Wnioski złożone do w wymaganym terminie (do 31.10.2023) będą realizowane do końca I kwartału 2024 lub do terminu określonego w umowie będącej wynikiem przeprowadzonej procedury przetargowej, bez konieczności zmiany źródła finansowania. Niezrealizowane w ww. zakupy będą finansowane z budżetu jednostki na rok 2024.

Pismo z 23.05.2023 r. Rektora WUM dot. terminu składania wniosków w systemie Worfklow ze środków przeznaczonych na naukę i dydaktykę.

►Harmonogram realizacji/dokumentowania zakupów finansowanych ze środków przyznanych w 2022 r.

Rachunki do umów cywilno-prawnych winny być dostarczane do Działu Nauki niezwłocznie po zakończeniu prac/dostarczeniu dzieła. Rachunki umów, których realizacja kończy się w 2022 r. winny być dostarczone nie później niż do 17 lutego 2023. Przedłożenie rachunków po tym terminie oznaczać będzie konieczność zmiany źródła finansowania na źródła aktywne w 2023 r.

Wnioski WORKFLOW finansowane ze źródeł uruchomionych w 2022 r. winny być zrealizowane do 31 marca 2023 r.

Pismo z 29.07.2022r. Rektora WUM dot. terminu składania wniosków w systemie Worfklow ze środków przeznaczonych na naukę i dydaktykę.

Harmonogram wydatkowania=blokowania=składania wniosków

 

►Harmonogram wydatkowania środków przyznanych w 2023 r.

Terminy blokowania środków na zakup towarów i usług (w tym wnioski w systemie Workflow).

Do 31.10.2023 r.  należy wydatkować 100 % przyznanych środków. 

Pismo z 23.05.2023 r. Rektora WUM dot. terminu składania wniosków w systemie Worfklow ze środków przeznaczonych na naukę i dydaktykę.

►Harmonogram wydatkowania środków przyznanych w 2022 r.

Terminy blokowania środków na zakup towarów i usług (w tym wnioski w systemie Workflow).

Do 15.10.2022 r.  należy wydatkować minimum 50 % przyznanych środków.

Pozostałe środki należy wydatkować do 4.11.2022 r.

Pismo z 12.09.2022r. Rektora WUM dot. przedłużenia terminu składania wniosków w systemie Worfklow ze środków przeznaczonych na naukę i dydaktykę.

Pismo z 29.07.2022r. Rektora WUM dot. terminu składania wniosków w systemie Worfklow ze środków przeznaczonych na naukę i dydaktykę.

Załącznik do pisma z 29.07.2022r.

►Harmonogram wydatkowania środków przyznanych w 2021 r.

Pismo z 3.01.2022r. Rektora WUM dot. realizacji wniosków Workflow złożonych w 2021 roku.

Pismo z 3.09.2021r Rektora WUM dotyczące terminów wydatkowania środków.


Podział środków


Tytuły tematów statutowych 2021 oraz 2022

Termin zgłaszania tematów statutowych upłynął 15 marca 2022. 

Zgłoszenie tematów następowało:

1) albo on-line w Formularzu dostępnym pod linkiem https://forms.office.com/r/PapfW6rByM

2) albo wypełniając formularz WORD Tematy statutowe 2021/2022 i następnie wysyłając formularz na adres aen@wum.edu.pl


Realizacja badań