Ministerstwo Edukacji i Nauki

Symbol
SKN23
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Dorota Orłowska
Tytuł projektu
Opracowanie metody izolacji postbiotycznych metabolitów związków wystepujących w ekstraktach z szyszek chmielu (Lupuli flos) z użyciem mikrobioty jelitowej człowieka
Kod
WF4
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Sebastian Granica
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
70 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
70 000,00
Cel projektu

1. Ocena działania przeciwneurozapalnego metabolitów postbiotycznych pochodzących z szyszek chmielu.

2. Rozwój umiejętności miękkich studentów SKN Herbarium

Symbol
SKN18
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Anna Magiera
Tytuł projektu
Opracowanie metod obrazowania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z użyciem technik mikroskopowych
Kod
1WK
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
58 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
58 000,00
Symbol
SKN17
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Anna Magiera
Tytuł projektu
Rozwój platformy badawczej do oceny zjawiska entozy jako nowego elementu rokowniczego w nowotworach
Kod
1M15
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Izabela Młynarczuk-Biały
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
55 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
55 000,00
Symbol
SKN16
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Katarzyna Stefańska
Tytuł projektu
Profil hormonalny pacjentów z zespołem Ehlersa-Danlosa
Kod
AKS
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Bernadetta Kałuża
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
66 570,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
66 570,00
Symbol
DN09
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Kamila Krzysztoporska
Tytuł projektu
Organizacja międzynarodowej konferencji pt: Xth EOTTD Meeting
Kod
NZME
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Grzegorz Szewczyk
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
37 499,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
37 499,00
Symbol
DN12
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Agnieszka Skwierczyńska
Akronim
WIMC
Tytuł projektu
18th Warsaw International Medical Congress
Kod
APP
Instytucja finansująca
Kierownik
Karolina Mich
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
240 295,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
240 295,00
Cel projektu

18-ta edycja jednego z największych i najbardziej rozpoznawalnych studenckich kongresów naukowych w Europie. Kongres Warsaw International Medical Congress (WIMC) dedykowany jest studentom, doktorantom oraz młodym rezydentom kierunków medycznych i jest przygotowywany przez studentów we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Głównym celem kongresu, który od początku przyświecał organizatorom jest stworzenie dla młodych naukowców możliwości interakcji z osobami o podobnych zainteresowaniach naukowych oraz z wybitnie zasłużonymi ekspertami celem nie tylko wspólnej wymiany doświadczeń, lecz także nawiązania wieloośrodkowej lub nawet międzynarodowej współpracy.

Termin: 21-23.04.2023 r.

Symbol
RCN01
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Agnieszka Bieńkowska
Tytuł projektu
Przegląd Prawa Medycznego - rozwój czasopisma naukowego
Kod
1MB
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Maria Boratyńska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
35 500,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
35 500,00
Symbol
WH05
Rok początku realizacji
2019
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Europejski Program na rzecz Chorób Rzadkich (EJP RD)
Kod
1W23
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Piotr Fiedor
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
kwota dofinansowania MEiN wynosi: 91.486,00 PLN; całkowita wartość projektu WUM wynosi: 656.380,00 PLN
Cel projektu

 

Nazwa Programu: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Choroby rzadkie (RD) są stanami zagrażającymi życiu lub przewlekle wyniszczającymi, na które zapada mniej niż pięć osób na 10 000 obywateli w Unii Europejskiej (UE). Szacuje się, że istnieje 6000-8000 różnych chorób rzadkich, dotykających od 6% do 8% populacji w ciągu ich życia. Wiele chorób rzadkich objawia się w dzieciństwie, lecz wpływ tych chorób na pacjenta trwa przez całe życie i nie można ich wyleczyć za pomocą obecnie stosowanych interwencji lub leków, co powoduje duże zapotrzebowanie medyczne i ogromne koszty dla systemu opieki zdrowotnej, społeczeństwa i rodzin. Mając na uwadze rzadkość każdej choroby, skrajnie zmienne objawy kliniczne, wspólne schorzenia różnych narządów i brak szerokiego rozpoznania chorób rzadkich wymagane jest skupienie wiedzy specjalistycznej i badań nad tymi chorobami, które niestety są nadal rzadkie i rozproszone, w różnych programach i organizacjach opiekuńczych w całej UE. Rzadkość i rozproszenie chorób przekłada się na opóźnioną diagnozę, małą ilość produktów leczniczych i trudny dostęp do opieki. Dlatego choroby rzadkie są najlepszym przykładem obszaru badań, w którym koordynacja w skali europejskiej i międzynarodowej może odnieść duże korzyści. Znalazło to wyraz w zaleceniu Rady z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie działania w dziedzinie chorób rzadkich (2009 / C 151/02), w którym wyraźnie podkreślono, że koordynacja Wspólnoty powinna ulepszyć krajowe i regionalne programy badań nad chorobami rzadkimi.

Symbol
WH06
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Monika Franaszek
Akronim
TRENDO
Tytuł projektu
Badania translacyjne nad endometriozą
Kod
1W51
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Piotr Laudański
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
57 197,00
Cel projektu

 

Program:  Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Endometrioza to ciężka choroba dotykająca 10% kobiet w wieku rozrodczym, charakteryzująca się obecnością tkanki podobnej do endometrium poza macicą. Ze względu na towarzyszący ból, bezwładność i małe, ale zwiększone ryzyko wystąpienia rozwijającego się raka jajnika, jego skutki społeczno-ekonomiczne są znaczne i mają głęboki wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne kobiety. Endometrioza charakteryzuje się dziesięcioletnim opóźnieniem diagnostycznym, ponieważ jej diagnoza opiera się na zabiegach chirurgicznych, a wszystkie próby identyfikacji nieinwazyjnych biomarkerów nie dały pozytywnych rezultatów. Co więcej, obecnie stosowane metody leczenia obejmują wyłącznie leczenie operacyjne lub leki hormonalne o znaczących skutkach ubocznych. W związku z powyższym opieka nad endometriozą jest trudna i utrudniona tym bardziej ze względu na znaczną niejednorodność objawów klinicznych. Konsorcjum TRENDO zajmuje się głównymi problemami w diagnostyce i terapii endometriozy w wielodyscyplinarnym i międzysektorowym wysiłku, skupiając ekspertów z dziedziny nauki klinicznej i translacyjnej oraz partnerów przemysłowych z sześciu krajów Europy i Ameryki Południowej. Opracowujemy nieinwazyjne biomarkery oraz badania, które skracają opóźnienie diagnostyczne i zmniejszają nierówny dostęp do drogiej opieki zdrowotnej. Te biomarkery są testowane pod kątem przydatności jako celów leków, monitorowania odpowiedzi na leczenie i przewidywania spersonalizowanych zaleceń klinicznych. Łącząc mocne strony naszych partnerów, dostarczamy nowatorskie narzędzia skierowane do najbardziej pilnych priorytetów w endometriozie i pomyślne przełożenie naszych odkryć na nowe podejścia terapeutyczne. To ambitne zadanie naukowe zapewnia młodym naukowcom idealne warunki do rozwoju kariery, zapewniając im: szkolenia transdyscyplinarne i transdziedzinowe. Program szkoleniowy zapewnia nowe pokolenie naukowców z silną przewagą konkurencyjną na rynku pracy i zwiększenie liczby europejskich naukowców, a także kompetencje branżowe w jednej z niedostatecznie zbadanych dziedzin klinicznych.

Symbol
INW01
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Karolina Łagoda / Karolina Mich
Tytuł projektu
Rozbudowa Uniwersyteckiego Centrum Badań i Rozwoju Leczenia Interwencyjnego Chorób Serca
Kod
1WR
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Marcin Grabowski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
10 831 580,00 zł
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
10 831 580,00 zł