Ministerstwo Edukacji i Nauki

Symbol
FS260
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Niekodujące RNA jako regulatory modyfikacji epigenetycznej: nowy wymiar zdrowia sercowo- i mózgowo-naczyniowego
Kod
1M9
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Marek Postuła
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
15 863,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
15 863,00
Symbol
FS258
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Multidyscyplinarne podejście do patogenezy cukrzycy i jej powikłań
Kod
1MA
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
91 875,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
91 875,00
Symbol
SKN03
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Czy hipoglikemia reaktywna i insulinooporność są czynnikami ryzyka rozwoju miażdżycy
Kod
AKS
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Bernadetta Kałuża
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
22 905,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
22905,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
22 905,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
22905,00
Cel projektu

Celem wykonania prospektywnej obserwacji pacjentów poza badaniem klinicznym istotna jest ocena podstawowych parametrów gospodarki węglowodanowej w postaci glukozy i insuliny na czczo, hemoglobiny glikowanej, a także lipidogramu, które to parametry są powiązane z wykonanymi już badaniami u pacjentów (n=178) w trakcie hospitalizacji w latach 2014-2017 z powodu podejrzenia hipoglikemii reaktywnej (w załączeniu streszczenie wstępnej analizy grupy 178 pacjentów, którzy będą poddani obecnie prospektywnej ocenie). Koszt badań został opracowany na podstawie Cennika Usług Medycznych CSK MSWiA w Warszawie, dostępnego na stronie internetowej szpitala.
Realizacja projektu wiąże się m.in. z przeprowadzeniem badań pacjentów, w tym badania kompleksu intima-media w zakresie tt.szyjnych, do czego niezbędny jest sprzęt USG. Klinika (w tym poradnia) w której realizowane będzie badanie dysponuje sprzętem do badań USG, ponad to wykorzystana zostanie przenośna liniowa głowica do badań USG, co pozwoli wykonywać te badania w szerszym zakresie i pozwoli pokazać studentom jak ważna jest technika w dzisiejszej praktyce lekarskiej. W związku z dostępnością sprzętu oraz kwalifikacjami personelu badania te będą wykonane bezkosztowo.

Oczekiwane rezultaty
Jednym z elementów szkolenia w zakresie badania USG poza obserwacją, samodzielnym ich wykonywaniem pod doświadczonym okiem (opiekunka Koła jest ultrasonografistką z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego) jest uczestnictwo w kursach USG. Dla najbardziej aktywnych uczestników, zaangażowanych w projekt przewidziane jest uczestnictwo w kursie USG organizowanym przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii (Kurs pt."USG tarczycy, przytarczyc, węzłów chłonnych szyi z uwzględnieniem elastografii. Kurs praktyczny dla początkujących i średniozaawansowanych" lub "Diagnostyka ultrasonograficzna w gabinecie lekarza rodzinnego - jama brzuszna i tarczyca. Elementy usg sutka i płuc. Kurs praktyczny" - średnia cena pięciodniowego kursu wraz z noclegiem i wyżywieniem 3050 zł/os), zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie usg.com.pl/kursy. Kursy te posiadają wartość 40 punktów edukacyjnych oraz 40 punktów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i m.in. odbycie ich jest niezbędne do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, którego uzyskanie jest właściwie tożsame z posiadaniem specjalizacji z USG.
W trakcie realizacji projektu studenci będą mogli zgłębić tajniki statystyki pod okiem opiekunki Koła (opiekunka Koła jest statystykiem) a dzięki udziale w profesjonalnych kursach z zakresu statystyki ugruntować zdobytą wiedzę, a także uzyskać większą samodzielność w zakresie prowadzenia badań naukowych. Udział w kursie ze statystyki organizowanym przez Statisticę umożliwi rzetelne przeprowadzenie analizy statystycznej przez studentów a także integrację ze środowiskiem statystyków pozwalającą na wymianę doświadczeń i ułatwienie znalezienia odpowiedzi na trudne "statystyczne" pytania (cena kursu on-line ze zniżką akademicką "Statystyka w medycynie - metody podstawowe": 1356 zł/os oraz "Statystyka w medycynie - metody zaawansowane": 1596 zł/os).
Istotnym elementem podsumowywującym projekt będzie organizacja i uczestnictwo w obozie naukowym, w trakcie którego zostanie dokonane podsumowanie projektu, oraz powtórzona i ugruntowana zdobyta wiedza. Obóz taki wiąże się z kosztami w postaci zakwaterowania oraz wyżywienia, a także dojazdu (przelot, dojazd pociągiem). Zostanie on zorganizowany dla najbardziej aktywnych studentów, odbywać się będzie pod nadzorem opiekunki Koła (Koło organizowało już obozy naukowe, koszt został oszacowany na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz analizy rynku).
Jedną z form promocji projektu będzie organizacja jednodniowej konferencji o ogólnopolskim zasięgu dla studentów kierunku lekarskiego dotycząca insulinooporności, hipoglikemii reaktywnej i miażdżycy. Rejestracja na konferencję dla ok. 100 os. odbywać się będzie bez opłat, uczestnicy zagwarantowane będą mieć materiały zjazdowe, wyżywienie w postaci obiadu oraz przerw kawowych. Na wykłady zaproszeni będą goście - autorytety w wymienionych dziedzinach, zorganizowane zostaną również praktyczne warsztaty. Środki przeznaczone zostaną na materiały 496715 ID wniosku: 496715 stan z dnia 2020-11-12 21:38:32 wydruk roboczy Strona 4 z 29 zjazdowe, wyżywienie, zakwaterowanie dla zaproszonych gości (koszt opracowany na podstawie analizy rynku oraz uwzględnieniu potencjału jakim jest baza CSK MSWiA wraz m.in. z salami wykładowymi). W ramach promocji projektu planowana jest również organizacja warsztatów dla szkół ponadpodstawowych z zakresu opisanej tematyki (bezkosztowa).
Zwieńczeniem pracy nad projektem będą publikacje w renomowanych czasopismach z IF znajdujących się na tzw. Liście ministerialnej (średni koszt publikacji np. w czasopiśmie z 100 pkt. według Listy ministerialnej to ok. 3000 $).
Symbol
SKN02
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Cukrzyca typu 2 jako czynnik ryzyka rozwoju osteoporozy
Kod
AKS
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Bernadetta Kałuża
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
39 639,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
39639,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
39 639,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
39639,00
Cel projektu

W trakcie realizacji projektu studenci będą mogli zgłębić tajniki statystyki pod okiem opiekunki Koła (opiekunka Koła jest statystykiem) a także dzięki udziałowi w profesjonalnych kursach z zakresu statystyki ugruntować zdobytą wiedzę, a także uzyskać większą samodzielność w zakresie prowadzenia badań naukowych. Udział w kursie ze statystyki organizowanym przez Statisticę umożliwi zdobycie niezwykle cennej umiejętności samodzielnego przeprowadzania analizy statystycznej a także integrację ze środowiskiem statystyków pozwalającą na wymianę doświadczeń i ułatwienie znalezienia odpowiedzi na trudne "statystyczne" pytania. Przewiduje się udział najbardziej aktywnych studentów w dwóch takich kursach (cena kursu on-line ze zniżką akademicką "Statystyka w medycynie - metody podstawowe": 1356 zł/os oraz "Statystyka w medycynie - metody zaawansowane": 1596 zł/os).
Istotnym elementem podsumowywującym i promującym projekt wśród społeczności Studenckich Towarzystw Naukowych będzie organizacja i uczestnictwo w obozie naukowym, w trakcie którego zostanie dokonane podsumowanie projektu, oraz powtórzona i ugruntowana zdobyta wiedza. Obóz będzie składał się z dwóch części: klinicznej realizowanej na oddziale specjalizującym się w chorobach metabolicznych i/lub chorobach metabolicznych kości, oraz części teoretyczno - praktycznej dotyczącej analizy statystycznej i poszerzenia wiedzy dotyczącej badanych tematów.
Będzie to również doskonała okazja do zdobywania i rozwijania tzw. umiejętności miękkich. Obóz taki wiąże się z kosztami w postaci zakwaterowania oraz wyżywienia, a także dojazdu (przelot, dojazd pociągiem, autobusem). Zostanie on zorganizowany dla najbardziej aktywnych studentów, odbywać się będzie pod nadzorem opiekunki Koła (Koło organizowało już obozy naukowe, koszt został oszacowany na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz analizy rynku).
 

Oczekiwane rezultaty
Zwieńczeniem pracy nad projektem będą publikacje w renomowanych czasopismach z IF znajdujących się na tzw. Liście ministerialnej (średni koszt publikacji np. w czasopiśmie z 100 pkt. według Listy ministerialnej to ok. 3000 $).
Kolejnym wydarzeniem promującym projekt będzie organizacja jednodniowej konferencji o zasięgu ogólnokrajowym dla studentów, w trakcie której wygłoszone będą wykłady dotyczące osteoporozy oraz jej związku z cukrzycą, zorganizowane zostaną warsztaty i sesja plakatowa dla studentów dotyczące osteoporozy. Rejestracja na konferencję odbywać się będzie bez opłat, uczestnicy w liczbie do ok. 100 zagwarantowane będą mieć materiały zjazdowe, wyżywienie w postaci obiadu oraz przerw kawowych. Na wykłady zaproszeni będą goście - autorytety w wymienionych dziedzinach, zorganizowane zostaną również praktyczne warsztaty. Środki przeznaczone zostaną na materiały zjazdowe, wyżywienie, zakwaterowanie dla zaproszonych gości (koszt opracowany na podstawie analizy rynku oraz uwzględnieniu potencjału jakim jest baza CSK MSWiA wraz m.in. z salami wykładowymi).
Symbol
ZAKUPY/LPVII/I.MEIN/21
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Interdyscyplinarna Pracownia Zaawansowanych Technik Badania Skóry i Medycyny Translacyjnej
Kod
1M4
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Lidia Rudnicka
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
1 752 520,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
1752520
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
1 752 520,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
1752520
Cel projektu

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu: realizacja inwestycji związanych z działalnością naukową

Nazwa zadania:  realizacja inwestycji pn.: „Interdyscyplinarna Pracownia Zaawansowanych Technik Badania Skóry i Medycyny Translacyjnej”.

Wartość finansowania: 1 752 520 zł

Krótki opis zadania: zakup aparatury badawczej do Interdyscyplinarnej Pracowni Zaawansowanych Technik Badania Skóry i Medycyny Translacyjnej umożliwi dokładniejszą obserwację procesów fizjologicznych i patologicznych zachodzących w skórze związanych ze starzeniem się i z różnymi stanami chorobowymi (choroby autoimmunologiczne, nowotwory, zaburzenia metaboliczne). Badania będą przeprowadzane dwoma, wzajemnie uzupełniającymi się, najnowocześniejszymi sposobami obrazowania: laserową refleksyjną skaningową mikroskopią konfokalną (LRSCM) oraz laserowo-dopplerowskim pomiarem przepływów naczyniowych (LDF). Połączenie tych metod pozwoli na dostarczenie nowych informacji m.in. na temat procesów zachodzących przy przewlekłych chorobach zapalnych skóry o podłożu autoimmunizacyjnym, wpływu czynników genetycznych na budowę i rozwój nowotworów skóry, działaniu nowych cząsteczek o właściwościach przeciwnowotworowych lub immunomodulujących. Naukowcy zdobędą też bardziej szczegółową wiedzę dotyczącą czynników zwiastujących rozwój nowotworu skóry, odpowiedzi na leczenie przewlekłych zapalnych chorób skóry, mechanizmu gojenia się ran i starzenia się skóry. Wyniki badań znajdą zastosowanie np. w ocenie skuteczności nowych cząsteczek o właściwościach przeciwnowotworowych lub immunomodulujących, a także wytworzeniu nowych rodzajów opatrunków. W perspektywie ułatwi to nie tylko leczenie pacjentów, ale przełoży się też na współpracę pomiędzy sferą nauki a gospodarką.

Symbol
ZAKUPY/LPVIII/I.MEIN/21
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Ultrasonograf Canon Aplio i800
Kod
1WA
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Zbigniew Gałązka
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
700 000,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
700000
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
700 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
700000
Cel projektu

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu: realizacja inwestycji związanych z działalnością naukową

Nazwa zadania:  realizacja inwestycji pn.: „Ultrasonograf Canon Aplio i800”

Wartość finansowania: 700 000 zł

Krótki opis zadania: uzyskane dofinansowanie pozwoli na zakup najnowszej generacji aparatu ultrasonograficznego Canon Aplio I800 Prism Edition. W Klinice prowadzone są unikalne na skalę światową, pionierskie badania dotyczące wolumetrycznej oceny przepływu krwi w tętnicach zewnątrzczaszkowych za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej. Jest to nowy, do tej pory niezbadany, posiadający wielki potencjał naukowy i kliniczny kierunek diagnostyki w grupie chorych ze zwężeniami tętnic szyjnych. Choroba tętnic obwodowych (PAD) dotyka około 20% populacji ludzi po 60 roku życia i ponad 50% po 85 roku życia i wraz ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, jej częstość będzie wzrastać. Aktualnie uważa się, że stopień zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. Złotym standardem oceny stopnia zwężenia tętnicy szyjnej jest pomiar prędkości krwi przepływającej przez zwężenie przy pomocy ultrasonografii dopplerowskiej. Innowacją wyróżniającą system Canon I800 Prism Edition jest wykorzystanie w diagnostyce chorób naczyń zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji. Ponadto, aparat dysponuje technologiami umożliwiającymi uzyskanie obrazu najwyższej jakości i rozdzielczości, co pozwala na porównanie obrazów z wynikami badań CT/MRI. Otrzymane wyniki mają szansę wnieść bardzo istotny wkład w sposób diagnostyki i kwalifikacji do leczenia operacyjnego chorych ze zwężeniami tętnic szyjnych, pozwalając np. na zidentyfikowanie osób chorujących bezobjawowo.