Narodowe Centrum Nauki

Symbol
NCN77
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Katarzyna Stefańska
Tytuł projektu
Rola mikrobioty jelitowej w patogenezie dyskrazji plazmocytowych
Kod
1WP
Instytucja finansująca
Kierownik
lek. Marcin Jasiński
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
210 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
210 000,00
Symbol
NCN76
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Katarzyna Stefańska
Tytuł projektu
Farmakogenomika inhibitorów SGLT2 - badanie roli empaglifloziny w epigenetycznej modyfikacji osi niekodujące RNA - sirtuiny - kotransporter sodowoglukozowy- 2 po zawale mięśnia sercowego
Kod
1M9
Instytucja finansująca
Kierownik
lek. Anna Nowak
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
208 866,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
208 866,00
Symbol
NCN75
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Agnieszka Bieńkowska
Tytuł projektu
Zastosowanie metabolomiki, proteomiki i narzędzi bioinformatycznych do określenia zmian patofizjologicznych wywołanych treningiem wytrzymałościowym biegaczy ultramaratońskich
Kod
1M9
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Zofia Wicik
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 940,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 940,00
Symbol
NCN72
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Agnieszka Bieńkowska
Tytuł projektu
Ocena profili metabolicznych surowicy chorych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i otyłością olbrzymią w przebiegu leczenia bariatrycznego
Kod
1WB1
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Piotr Kalinowski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 544,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 544,00
Symbol
NCN74
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Agnieszka Bieńkowska
Tytuł projektu
Identyfikacja wirulomu rdzeniowego oraz towarzyszącego Staphylococcus aureus w atopowym zapaleniu skóry na podstawie analiz genomowych – badanie pilotażowe
Kod
1M4
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Leszek Blicharz
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
48 620,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
48 620,00
Symbol
NCN73
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Agnieszka Bieńkowska
Tytuł projektu
Badania molekularne występowania patogenów wirusowych i bakteryjnych niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt u komarów w Polsce
Kod
1M14
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Aleksandra Sędzikowska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 731,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 731,00
Symbol
NCN67
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Katarzyna Stefańska
Akronim
Sonata 17
Tytuł projektu
Personalizowana kardiologia interwencyjna z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości.
Kod
1S19
Instytucja finansująca
Kierownik
dr inż. Piotr Regulski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
1 586 560,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
1 586 560,00
Symbol
NCN52
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
prof. dr hab. Sebastian Granica
Tytuł projektu
Wspomaganie terapii trudno gojących się ran z zastosowaniem kory oczaru
wirginijskiego
Kod
FW251
Instytucja finansująca
Kierownik
mgr inż. Karolina Pawłowska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
140 000,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
140 000
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
140 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
140 000
Cel projektu

The project aims to find a justification for the traditional use of witch hazel bark as a topical agent used in skin
infections, inflammation, and skin regeneration. Wound healing is negatively affected by lifestyle diseases of metabolic
or cardiovascular background, socioeconomic factors, and availability of therapy. As it continues to pose an increasing
economic burden and significantly affects the quality of life among the patients afflicted, new and diverse therapeutic
interventions aimed at facilitating skin regeneration and antimicrobial treatment should be considered. For years
phytotherapy was the main available treatment for dermatological conditions. However, the application of herbal
remedies has been based largely on historical or anecdotal evidence. More credible data obtained in comprehensive
research, as well as approaching both the efficacy and safety of traditionally used remedies is required. The evidencebased
reintroduction of previously used herbal remedies, which antibiotics had replaced, may be a promising strategy.
Evidence linking chemically identified compounds with activity in specific indications would be a foundation for
sufficient standardization and quality control of plant-based products. Moreover, in recent years there has been an
expansion in the research, which progressively incorporates the influence of xenobiotics on the microbiome or the
microbiome on the xenobiotics. Rediscovery of the importance of microbiota will furtherly result in deepening
comprehension of the complex interplay between disease-related processes, characteristics of microbial communities
and the use of xenobiotics. Addressing these issues in the pre-clinical phases of research on medicinal plant materials
would be the first step for effective quality control, design of reliable clinical research with reproducible results, as well
as recognizing the relevance of phytotherapy by evidence-based medicine.

Symbol
NCN47
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Badanie wpływu wybranych substancji czynnych leków
występujących w osadach dennych na metabolizm Heterocypris incongruens.
Kod
FW27
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Joanna Giebułtowicz
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
47 850,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
47 850
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
47 850,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
47 850
Cel projektu

Celem niniejszego działania badawczego jest zastosowanie metabolomiki (tzw. metabolicznego odcisku
palca) do określenia wpływu substancji czynnych leków obecnych w osadach dennych na metabolizm
Heterocypris incongruens, w tym wytypowanie szlaków metabolicznych, na które wpłynęła ekspozycja na API.

Symbol
NCN46
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Anatomia dróg istoty białej w odniesieniu do
diagnostyki i leczenia padaczki skroniowej
Kod
1M5
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Tomasz Andrzej Dziedzic
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 830,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 830
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 830,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 830
Cel projektu

Przedmiotem niniejszego działania naukowego jest przeprowadzenie badań anatomicznych
dotyczących dróg istoty białej mózgu w odniesieniu do wyników diagnostyki obrazowej i
neurofizjologicznej, w celu udoskonalenia procesu planowania leczenia operacyjnego pacjentów z
lekooporną padaczką skroniową.