RANKINGI JEDNOSTEK


Ranking 2023

Kryteria i zasady opracowania rankingu jednostek.

 


Ranking 2022

Kryteria i zasady opracowania rankingu jednostek.


Ranking 2021

Kryteria i zasady opracowania rankingu jednostek.


Rankingi 2020

jednostki o zatrudnieniu powyżej 3 etatów
jednostki o zatrudnieniu równym 3 etaty lub mniejszym niż 3 etaty

Zestawienie wszystkich jednostek z podsumowaniem dorobku za rok 2020

Kryteria i zasady opracowania rankingu jednostek - porównanie zasad 2020 i 2021


Ranking 2019 (nieopublikowano)

Ranking 2018

Ranking ogólny WUM

Ranking IWL

Ranking IIWL

Ranking WF

Ranking WNoZ

Ranking WLD

Ranking – jednostki ogólnouczelniane

 

Ranking 2017

Ranking ogólny WUM

Ranking IWL

Ranking IIWL

Ranking WF

Ranking WNoZ

Ranking WLD

 

Dane archiwalne ze strony Działu Nauki