Wpływ receptora V1a dla wazopresyny na regulację krążeniowo-oddechową u szczurów normo- i hipertensyjnych

Symbol
1MA
Rok początku realizacji
2019
Konkurs/program
DIAMENTOWY GRANT
Kierownik
Michał Proczka
Numer umowy o dofinansowanie
0206/DIA/2019/48
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
201 666,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
201 666,00
Cel projektu