Badanie profilu migracji komórek NK oraz poszukiwanie metod ekspansji in vitro do terapii adoptywnych w chorobach nowotworowych

Symbol
1M19
Rok początku realizacji
2019
Konkurs/program
DIAMENTOWY GRANT
Kierownik
Mieszko Lachota
Numer umowy o dofinansowanie
0205/DIA/2019/48
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
220 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
220 000,00
Cel projektu