Strona główna » Node » Zbadanie mechanizmów oporności na wenetoklaks i sposobów jej zwalczania w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej z rearanżacjami genu MLL

Zbadanie mechanizmów oporności na wenetoklaks i sposobów jej zwalczania w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej z rearanżacjami genu MLL

Kierownik: 
mgr inż. Klaudyna Fidyt
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2018/31/N/NZ5/01438
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
209 440,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
209 440,00