Strona główna » Node » Zbadanie roli limfocytów regulatorowych i 2,3-dioksygenazy indoloaminy w progresji i kształtowaniu immunosupresyjnego mikrośrodowiska przewlekłej białaczki limfocytowej

Zbadanie roli limfocytów regulatorowych i 2,3-dioksygenazy indoloaminy w progresji i kształtowaniu immunosupresyjnego mikrośrodowiska przewlekłej białaczki limfocytowej

Kierownik: 
dr Angelika Muchowicz
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2018/29/B/NZ6/01962
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
1 928 850,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
1 928 850,00