Strona główna » Node » Organizacja kongresu dla młodych naukowców: "15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists"

Organizacja kongresu dla młodych naukowców: "15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists"

Kierownik: 
prof. dr hab. Jakub Gołąb
Numer umowy o dofinansowanie: 
579/P-DUN/2019