Strona główna » Node » Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce

Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce

Kierownik: 
prof. dr hab. Michał Matysiak
Numer umowy o dofinansowanie: 
STRATEGMED3/304586/5/NCBR/2017