Strona główna » Node » Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek

Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek

Kierownik: 
prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł
Numer umowy o dofinansowanie: 
STRATEGMED2/267976/13/NCBiR/2015