Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.

Symbol
BIBG
Rok początku realizacji
2017
Tytuł projektu
Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.
Instytucja finansująca
Kierownik
mgr Irmina Utrata
Numer umowy o dofinansowanie
POPC.02.03.01-00-0008/17-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
5 331 071,36
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
5331071,36
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
37 279 341,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
37279341,00
Cel projektu

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Priorytet II, Działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 – Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. Głównym celem projektu jest cyfrowe udostępnienie zasobów nauki 7 polskich uczelni medycznych i instytutu badawczego, poprzez ich zdeponowanie na serwerach projektowych w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi a także udostępnienie ich w Internecie w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego. Utworzona Polska Platforma Medyczna będzie stanowiła kompleksowy system zarządzania informacjami o publikacjach, osiągnięciach naukowych i badaniach. Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W skład konsorcjum wchodzi Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://projekt.ppm.edu.pl
Film promujący potencjał Polskiej Platformy Medycznej - https://youtu.be/pmWMwTSCcT0
 

 

ue ue2