Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Symbol
1s13/FS246
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
„openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia”
Kod
1s13
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Piotr Pruszczyk
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
5172216
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
5172216
Cel projektu

Głównym celem projektu jest upowszechnienie zdigitalizowanych wyników badań z diagnostyki zatorowości płucnej poprzez utworzenie specjalistycznej platformy cyfrowej openCARDIO i digitalizacja zasobów nauki na temat żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Projekt jest realizowany w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej oraz I Zakładzie Radiologii Klinicznej UCK WUM mieszczących się w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. W tych jednostkach trwają prace nad wytworzeniem i przygotowaniem treści, które zostaną umieszczone na portalu openCARDIO i udostępnione w trzech wariantach/ścieżkach: ścieżce otwartej (dostęp nieograniczony), ścieżce edukacyjnej (dostęp dla zweryfikowanych i zalogowanych studentów uczelni medycznych i lekarzy) oraz ścieżce naukowej (dostęp dla zweryfikowanych i zalogowanych pracowników nauki).

Projekt realizowany w okresie  01.06.2020 r. do 30.11.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE:  5 172 216,00 zł.

Plan działań antykorupcyjnych w projekcie openCARDIO [pobierz plik PDF]

 

   

 

 

Symbol
BIBG
Rok początku realizacji
2017
Tytuł projektu
Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.
Instytucja finansująca
Kierownik
mgr Irmina Utrata
Numer umowy o dofinansowanie
POPC.02.03.01-00-0008/17-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
5 331 071,36
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
5331071,36
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
37 279 341,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
37279341,00
Cel projektu

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Priorytet II, Działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 – Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. Głównym celem projektu jest cyfrowe udostępnienie zasobów nauki 7 polskich uczelni medycznych i instytutu badawczego, poprzez ich zdeponowanie na serwerach projektowych w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi a także udostępnienie ich w Internecie w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego. Utworzona Polska Platforma Medyczna będzie stanowiła kompleksowy system zarządzania informacjami o publikacjach, osiągnięciach naukowych i badaniach. Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W skład konsorcjum wchodzi Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://projekt.ppm.edu.pl
Film promujący potencjał Polskiej Platformy Medycznej - https://youtu.be/pmWMwTSCcT0
 

 

ue ue2