Identyfikacja głównych problemów polskiego systemu opieki zdrowotnej w okresie pandemii SARS-COV-2 - rekomendacje i rozwiązania systemowe

Symbol
NZQA/1/Z/MBM/N/21
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Identyfikacja głównych problemów polskiego systemu opieki zdrowotnej w okresie pandemii SARS-COV-2 - rekomendacje i rozwiązania systemowe
Kod
NZQA
Instytucja finansująca
Kierownik
Dr Mariola Borowska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
20 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
20 000,00