WUM (subwencja)

Symbol
1M4/1/M/MG/N/21
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Leszek Blicharz
Tytuł projektu
Markery translokacji bakteryjnej w atopowym zapaleniu skóry.
Kod
1M4
Instytucja finansująca
Kierownik
Karolina Makowska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
8 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
8 000,00
Symbol
1M4/2/M/MG/N/21
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Leszek Blicharz
Tytuł projektu
Związek pomiędzy IgE-zależną alergią pokarmową a zaburzeniami mikrobioty przewodu pokarmowego w atopowym zapaleniu skóry.
Kod
1M4
Instytucja finansująca
Kierownik
Karolina Kazimierska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
8 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
8 000,00
Symbol
1W21/1/M/MG/N/21
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Prof. dr hab. Krzysztof Mucha
Tytuł projektu
Minimalizacja immunosupresji po przeszczepieniu wątroby.
Kod
1W21
Instytucja finansująca
Kierownik
Emilia Knioła
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
7 500,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
7 500,00
Symbol
1W23/1/M/MG/N/21
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Dr hab. Piotr Domagała
Tytuł projektu
Ocena stresu oksydacyjnego izolowanego przeszczepu wątrobowego w zależności od sposobu przechowywania narządu przed przeszczepieniem.
Kod
1W23
Instytucja finansująca
Kierownik
Piotr Niecikowski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
8 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
8 000,00
Symbol
NZA/1/Z/MG/N/21
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Dr Marzena Jaciubek
Tytuł projektu
Palenie papierosów w dobie pandemii SARS-CoV-2 wśród studentów kierunku Pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kod
NZA
Instytucja finansująca
Kierownik
Agnieszka Kielczyk-Tarczyńska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
8 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
8 000,00
Symbol
NZC/1/Z/MG/N/21
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Dr hab. Antoni Grzanka
Tytuł projektu
Integracja społeczności studenckiej wokół tematyki rozwoju Sztucznej Inteligencji – śledzenie depresji w mediach społecznościowych.
Kod
NZC
Instytucja finansująca
Kierownik
Martyna Ambroziak
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
8 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
8 000,00
Symbol
NZI/1/Z/MG/N/21
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Dr Agnieszka Bzikowska-Jura
Tytuł projektu
Wpływ sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet w okresie laktacji na stężenie witamin D i E w produkowanym przez nie pokarmie.
Kod
NZI
Instytucja finansująca
Kierownik
Isidora Starcevic
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
7 785,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
7 785,00
Symbol
NZI/2/Z/MG/N/21
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Dr hab. Marcin Padzik
Tytuł projektu
Wpływ wybranych nanocząstek na przeżywalność stadiów przetrwalnych ameb z rodzaju Acanthamoeba
Kod
NZI
Instytucja finansująca
Kierownik
Karolina Maleszewska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
8 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
8 000,00
Symbol
NZI/3/Z/MG/N/21
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Dr Sylwia Jarzynka
Tytuł projektu
Aktywność przeciwdrobnoustrojowa kombinacji oligosacharydów mleka kobiecego i kolistyny wobec Escherichia coli
Kod
NZI
Instytucja finansująca
Kierownik
Martyna Malec
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
8 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
8 000,00
Symbol
NZJ/1/Z/MG/N/21
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Dr Zofia Sienkiewicz
Tytuł projektu
Analiza stanu wiedzy personelu pielęgniarskiego, dotyczącego ekspozycji zawodowej i profilaktyki poekspozycyjnej zakażeń krwiopochodnych na stanowisku pracy
Kod
NZJ
Instytucja finansująca
Kierownik
Magdalena Drączkowska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
6 270,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
6 270,00