Identification of the main problems of the Polish healthcare system in the period of SARS-COV-2 pandemic – recommendations and system solutions

Project Title
Identyfikacja głównych problemów polskiego systemu opieki zdrowotnej w okresie pandemii SARS-COV-2 - rekomendacje i rozwiązania systemowe
Financing Institution
Lead
Dr Mariola Borowska