Analiza wpływu sposobu żywienia na wybrane metabolity mikrobioty jelitowej, integralność bariery jelitowej, spoczynkową przemianę materii oraz profil metaboliczny zdrowych osób w wieku 30-45 lat – badanie pilotażowe.

Symbol
NZV/1/Z/MBM/N/21
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Analiza wpływu sposobu żywienia na wybrane metabolity mikrobioty jelitowej, integralność bariery jelitowej, spoczynkową przemianę materii oraz profil metaboliczny zdrowych osób w wieku 30-45 lat – badanie pilotażowe.
Kod
NZV
Instytucja finansująca
Kierownik
Dr Joanna Ostrowska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
19 575,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
19 575,00